Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za šk. rok 2007/2008

Materská škola Dukelských hrdinov Stiahnuté: 174x | 19.06.2015

Materská škola Kukučínova Stiahnuté: 167x | 19.06.2015

Materská škola Palárikova Stiahnuté: 137x | 19.06.2015

Materská škola Perečínska Stiahnuté: 147x | 19.06.2015

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl za šk. rok 2005/2006

Správy o hospodárení základných škôl za rok 2005 Stiahnuté: 127x | 19.06.2015

Správy o hospodárení základných škôl za rok 2006 Stiahnuté: 117x | 19.06.2015

ZŠ 1. mája Stiahnuté: 165x | 19.06.2015

ZŠ Budovateľská Stiahnuté: 280x | 19.06.2015

ZŠ Komenského Stiahnuté: 141x | 19.06.2015

ZŠ P.O. Hviezdoslava Stiahnuté: 815x | 19.06.2015

ZŠ Študentská Stiahnuté: 533x | 19.06.2015

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ďalších školských zariadení za šk. rok 2005/2006

Centrum voľného času Stiahnuté: 206x | 19.06.2015

Základná umelecká škola Stiahnuté: 492x | 19.06.2015

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl za šk. rok 2005/2006

MŠ Budovateľská Stiahnuté: 121x | 19.06.2015

MŠ Československej armády Stiahnuté: 171x | 19.06.2015

MŠ Dukelských hrdinov Stiahnuté: 147x | 19.06.2015

MŠ Kukučínova Stiahnuté: 173x | 19.06.2015

MŠ Palárikova Stiahnuté: 178x | 19.06.2015

MŠ Perečínska Stiahnuté: 125x | 19.06.2015

Stránka