Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základné školy

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina

Telefónne číslo: 057/762 22 55
Fax: 057/762 22 55
E-mail: zsbudovatelska@stonline.sk
Webová stránka: http://www.zsbudovatelskasnina.edupage.org/
Riaditeľ: RNDr. Rudolf Paraska

Krúžky: futbalová škôlka 1.-4.ročník, futbalový krúžok 5.-9.ročník,
I. oddelenie ŠKD, II. oddelenie ŠKD, krúžok šikovných rúk, netradičné hry pre všetkých,
prehadzovaná, športom k zdraviu, športovo-tanečný krúžok, športový krúžok, turisticko-zdravotnícky krúžok , tvorivé dielne, vybíjaná


ZŠ Komenského 2666/16, Snina

Telefónne číslo: 057/762 56 80
Fax: 057/758 42 70
E-mail: skola@zskomsnina.edu.sk,
Webová stránka: http://www.zskomsnina.edupage.org/
Riaditeľka: Mgr. Katarína Krivjančinová

Krúžky: literárne, počítačové, tanečné, športové, matematické, krúžok nemeckého jazyka, krúžok anglického jazyka, spevácky, zdravotnícky, gitarový a pod.


ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, Snina

Telefónne číslo: 057/762 23 26
E-mail: skola@zspohsnina.edu.sk
Webová stránka: http://www.zspohsnina.edupage.org/
Riaditeľ: Mgr. Juraj Skrip

Krúžky: flautový, futbalový, hudobno-spevácky, internetový, strelecký, výtvarný, krúžok civilnej ochrany, krúžok anglickej konverzácie, krúžok anglického jazyka, krúžok SJ a literatúry, mladý záchranár, pohybové hry...

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (1.2.časť)

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (3. časť)

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (4. časť)

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (5. časť)

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (6. časť)

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (7. časť)

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (8. časť)

ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina s novým projektom učí po novom (9. časť)

Realizácia projektu - prezentácia

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Projekt ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina úspešne pokračuje (1. časť)

Projekt ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina úspešne pokračuje (2. časť)

Projekt ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina úspešne pokračuje (3. časť)

Projekt ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina úspešne pokračuje (4. časť)

Projekt ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina úspešne pokračuje (5. časť)


 

ZŠ Študentská, 1446/9, Snina

Telefónne čísla: 057/762 25 06, 758 40 20, 0911 438 008
E-mail: zsstudentskasv@gmail.com
Webová stránka: www.zsstudentskasv.edupage.sk
Riaditeľ: Mgr. Ivan Bandurčin

Krúžky: dejepisný, futbalový, geografický, gitarový, literárny, matematický, matematicko-počítačový, počítačový, prírodovedný, tanečný, volejbalový, výtvarný, zdravotnícky, vybíjaná, krúžok anglického jazyka, Ľudové remeslá


Základné školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

Telefónne číslo: 057/762 2361
E-mail: cirkzs@stonline.sk
Webová stránka: http://www.csssnina.sk/
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľ: RNDr. Jozef Lojan


Špeciálna základná škola, Partizánska 1057, Snina

Telefónne číslo: 057/768 21 80
E-mail: szs@in.slovanet.sk
Webová stránka: http://www.szssnina.edupage.org/
Zriaďovateľ: KŠÚ v Prešove, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov
Riaditeľ: Július Baník