Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ponuka pracovných miest

V zmysle § 11 a ods. /1/ zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

 

Výberové konanie

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

Miesto výkonu práce

Základná škola, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Pracovná pozícia

Pedagogický asistent

Počet pracovných miest :   2

Termín nástupu

20.9.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.9.2018 do 12.00hod

Rozsah úväzku

65%  pre každé pracovné miesto

Počet študentov školy

205

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa  zákona č. 317/2009 Z.z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.

a) ovládanie štátneho jazyka, 

b) bezúhonnosť, 

Ďalšie požiadavky    

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s   prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe
  • osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace pred nástupom), 
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
  • organizačné a komunikačné schopnosti, 
  • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita, 
  • práca s počítačom, 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Budovateľská 1992/9
069 01 Snina
www.zsbudovatelska@stonline.sk
057 762 22 55

Kontaktná osoba

RNDr. Rudolf Paraska

0903 623 687


 

Pedagogický asistent ZŠ Budovateľská


Školský špeciálny pedagóg ZŠ Budovateľská