Mesto Snina

Sninské noviny

Sninské noviny č. 20/2022

Titulka č. 20/2022

 • Štátny tajomník o športe v Snine - 1. str.
 • Vyčíňanie svorky psov - 1. str.
 • Majáles - 2. str.
 • Kládli vence - 2. str.
 • Krok k elektronizácii - 2. str.
 • Pustajove rozprávky - I. - 3. a P1. str.
 • Výsledky futbal - 7. str.
 • Slávia medailová - 8. str.
 • Mitrík bronzový - 8. str.
 • Rovník na bicykloch - 8. str.
 • Pohyb pre život - P1. str.
 • PSK delila dotácie - P2. str.
 • Prezidentka s členmi SČK - P3. str.
 • Platíte...? - II. - P4. str.

Sninské noviny č. 19/2022

Titulka č. 19/2022

 • Pestrá Noc múzeí a galérií 2022 - 1. str.
 • Napadli ho pod mostom - 1. str.
 • Nechcený návštevník - 1. str.
 • Denné centrá otvorené - 2. str.
 • Obhliadka priecestia - 2. str.
 • Stavali máje - 2. str.
 • Z histórie výpočtovej techniky v Snine - II. - 3. a P1. str.
 • Výsledky futbal - 7. str.
 • Slávisti s medailou - 8. str.
 • Rovník je teraz Prahe - 8. str.
 • Maturity na SOŠ Snina - P1. str.
 • Stinská - jaskyne - II. - P2. str.
 • Naj strelec - P2. str.
 • Platíte...? - I. - P4. str.

Sninské noviny č. 18/2022

Titulka č. 18/2022

 • Požiar v suteréne pošty - 1. str.
 • Dve workoutové ihriská už čoskoro realitou - 1. str.
 • Bez vodičského oprávnenia a v zákaze činnosti - 1. str.
 • Odstraňovanie valu - 2. str.
 • 100 stromov pre Sninu - 2. str.
 • Súťaž - 2. str.
 • Z histórie výpočtovej techniky v Snine - I. - 3. str.
 • Výsledky futbal - 7. str.
 • Potocký a Haburaj v Poľsku - 8. str.
 • Rovník z Pichní do Prahy - 8. str.
 • Kraj oceňoval - P1. a P3. str.
 • Stinská - jaskyne - I. - P2. str.
 • Výstavy Akvárium a Bienále - P3. str.

Sninské noviny č. 17/2022

Titulka č. 17/2022

 • Financie do regiónu Polonín - 1. str.
 • Poďakovanie z Ukrajiny - 2. str.
 • Ľude pud Nastasom" - 3. str.
 • Zástupca OSN na Úrade PSK - 3. str.
 • Lieková amnestia - 3. str.
 • Výsledky futbal - 7. str.
 • Šermiari sa v Británii nestratili - 8. str.
 • Rovník na Regine - 8. str.
 • Beľenské trhy - P1. str.
 • Autokempy v PSK - P2. str.
 • Spomienka na J. Kresilu - P3. str.
 • CO obyvateľstva - II. - P4. str.

Sninské noviny č. 16/2022

Titulka č. 16/2022

 • Peniaze z PSK aj do Uble - 1. str.
 • Zástupcovia Sniny čerpali inšpiráciu v Nórsku - 1. a 2. str.
 • Z histórie mešťanskej školy - I. - 3. str.
 • Výsledky futbal - 7. str.
 • Šermiari vo svete aj doma - 7. a 8. str.
 • Umelci za mier - III. - 8. str.
 • Nadácia pomohla - P1. str.
 • Návštevnosť kraja klesla - P2. str.
 • Hasin víťazom v Paríži - P2. str.
 • Vyše 500 migrantov v PSK - P2. str.
 • Užívanie balkóna - II. - P4. str.

PDF súbor s novinami bude zverejňovaný s dvojtýždňovým časovým oneskorením


Číslo 15/2022 | Číslo 14/2022 | Číslo 13/2022 | Číslo 12/2022 |