Mesto Snina

Núdzový stav sa skončil

Núdzový stav

.

      Na Slovensku sa v utorok skončil núdzový stav. Schválila ho vláda mesiac pred Vianocami. „Núdzový stav bol vyhlásený uznesením vlády 25. novembra a končí sa uplynutím 90 dní, teda 22. februára 2022 o polnoci“.

     Po skončení núdzového stavu bude však na Slovensku naďalej trvať tzv. mimoriadna situácia. Príslušníci Policajného zboru budú vykonávať náhodné kontroly v zmysle platných vyhlášok a naďalej budú podľa potreby spolupracovať s pracovníkmi regionálnych ÚVZ.

     V čom sa uvoľnia opatrenia a ktoré ešte zostanú v platnosti, rozhodne hlavný hygienik, ktorý ich zverejní vo vyhláškach.

     „V núdzovom stave vláda obmedzovala najmä slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania s vymedzenými výnimkami a zakazovala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad šesť ľudí osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Od polnoci sa to zmenilo“.

     Za spáchané trestné činy počas núdzového stavu bola počas prvého roka pandémie dvojnásobná sadzba. Neskôr zákon upravili. „Dnes platí, že dvojnásobnú sadzu dostal páchateľ vtedy, ak napr. zneužil núdzový stav na spáchanie trestného činu“.

     Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Zákon však dopĺňa, že „núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie“ možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas Národná rada SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia.

     Spolu s núdzovým stavom vyhlásila vláda v novembri minulého roka aj zákaz vychádzania. Následne ho od 17. decembra predĺžila do 9. januára s viacerými výnimkami a s platnosťou len v noci. Opätovne ho už nepredlžovala.

     Hlavný hygienik môže aj naďalej formou vyhlášok upravovať otváracie hodiny prevádzok a služieb, prípadne ich zatvoriť. Obmedziť môže aj hromadné podujatia či omše.

Dátum vloženia: 23. 2. 2022 8:01
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2022 10:22
Autor: Mgr. Miroslav Hrivňak