Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Bezplatný internet

Popis služby a spôsob pripojenia

Mesto Snina ponúka občanom a návštevníkom verejný prístupový bod k internetu priamo vo svojom centre. Prístupový bod do internetu je realizovaný bezdrôtovou technológiou Wi-Fi, ktorá je inštalovaná na budove mestského úradu.

BEZPLATNÝ INTERNET
K využitiu služby verejného bezdrôtového prístupu do internetu nepotrebuje užívateľ káble, telefónnu zásuvku a dokonca ani mobilný telefón. Prostredníctvom vlastného notebooku, vreckového počítača PDA (Personal Digital Asistent) s Palm OS, Windows CE, Windows Mobile, Symbianom s podporou Wi-Fi má možnosť užívateľ pripojiť sa na internet, posielať a prijímať elektronickú poštu priamo z lavičiek v centre mesta.
Počiatočná oblasť pokrytia je námestie mesta. Pokrytie bude zabezpečené pomocou sektorovej antény umiestnenej na budove mestského úradu. Zaručený uhol pokrytia zahŕňa pešiu zónu od budovy VÚB až po reštauráciu Caravela. Tento sektor je ohraničený z ľavej strany základnou školou P.O. Hviezdoslava a z pravej strany obytným domom na ulici Strojárskej. Zaručeným uhlom pokrytia rozumieme lokalitu ktorá je priamo viditeľná a medzi užívateľom a anténou neexistuje terénna prekážka (kopec, les) prirodzená ako aj umelá (stavba) .
Pre úspešne používanie internetu je potrebné mať zapnutú Wi-Fi podporu na svojom notebooku resp. PDA. Služba Wi-Fi po prieskume prostredia zobrazí dostupné prístupové body. Keďže v okolí budú aj iné prístupové body jednak súkromné ale aj komerčné je potrebné navoliť prístupový bod s názvom (SSID) SNINA Internet ZADARMO ! (DHCP).

Bezplatný internet
Po pripojení sa na prístupový bod je potrebné mať pri nastavení tzv. IP adresy navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP) toto nastavenie je štandardným nastavením pokiaľ nebolo užívateľom menené. Ak sú tieto nastavenia aplikované užívateľ ma prístup do siete internet.

Bezplatný internet
V prípade ak nebola zapnutá služba DHCP tj. užívateľ mal manuálne navolenú IP adresu je potrebné DHCP zapnúť. Adresa IP ktorá bola pôvodne navolená manuálne bude zmazaná, služba DHCP bude funkčná po navolení a potvrdení uvedenej zmeny.

Bezplatný internet


Aby nedošlo k zneužitiu tejto verejnej služby server, ktorý bude zabezpečovať celú činnosť prístupového bodu bude pracovať s tzv. FUP pravidlom. Toto pravidlo má za úlohu obmedziť toho užívateľa ktorý by chcel pripojenie využívať vo väčšom rozsahu.
Kontrola prekročenia hodinových limitov je v systéme nastavená na každých 15 minút a kontroluje stav za poslednú hodinu. Užívateľ sťahovaním či posielaním dát môže päťkrát prekročiť hodinový limit (50MB) počas dňa. Pri šiestom prekročení je rýchlosť upravená na 100kbps. Toto zníženie rýchlosti trvá do 8:00 rána nasledujúceho dňa.