Mesto Snina

Benefity pre darcov krvi

 

Mesto Snina poskytuje zľavy pre držiteľov zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho  a držiteľov medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za darcovstvo krvi s trvalým pobytom v meste Snina na týchto podujatiach a službách usporiadaných v meste Snina:

 • Knižnica
  • čitateľský preukaz v mestskej knižnici: 50 %-ná zľava
 • Koncert, divadlo
  •  vstupné na iné kultúrne podujatia (divadlo, koncert a iné): 50 %-ná zľava

 

Ďalej pre  držiteľov zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Jánskeho za darcovstvo krvi s trvalým pobytom v meste Snina poskytuje Mesto Snina zľavy aj na týchto podujatiach a službách usporiadaných v meste Snina:

 • Športové podujatia
  • všetky športové podujatia podporované mestom (priamou alebo nepriamou dotáciou): 100 %-ná zľava
 • Relaxačné a športové činnosti
  •  sauna: 100 %-ná zľava
  •  posilňovňa: 100 %-ná zľava
  •  aerobik: 100 %-ná zľava
  •  vstup do RO Rybníky – Biokúpalisko Snina: 100 %-ná zľava