Menu
Mesto Snina

Zber objemných odpadov a odpadov s obsahom nebezpečných látok

Zber objemných odpadov a odpadov s obsahom nebezpečných látok 1

Verejnoprospešné  služby  Snina, s. r. o.  v súlade  s VZN   mesta  Snina   č. 160/2020 vykonajú zber oddelených  zložiek komunálneho odpadu, ktoré je zakázané do zberných nádob.

Objemné odpady sú hlavne:

- nábytok, staré okná, dvere, 

- nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a pod.,

- opotrebované pneumatiky z osobných áut, motocyklov a bicyklov.

 

Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok sú hlavne:

- použité batérie a akumulátory,

- odpadové motorové a mazacie oleje a olejové filtre,

- farbivá, chemikálie, hnojivá, riedidlá,

- handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami,

- elektroodpady z domácnosti – domáce elektrické spotrebiče a elektronika, svetelné zdroje – žiarivky, svietidlá.       

Mimo zberu môžu občania tento odpad bezplatne doviezť  do zberného dvora VPS Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10.

Prosíme občanov, aby horeuvedené oddelené zložky komunálneho odpadu ukladali ku kontajnerom v stanovených termínoch zberu.

V prípade zistenia, že sa  takýto odpad nachádza v nádobe  na zmesový komunálny odpad, nádoba nebude vyprázdnená. Následné vyprázdnenie bude až po vytriedení a odstránení odpadov, ktoré do nádoby nepatria majiteľom nádoby v nasledujúcom termíne vývozu !!!

HARMONOGRAM ZBERU:

20.11.2023 – pondelok:            Podhora a Tabla

21.11.2023 – utorok:                Majer, SNP, kpt. Nálepku, J. Bottu, Hámorská, Pálenčiarska,  

                                                      Daľkovská, Sládkovičova po potok

22.11.2023 – streda:                 Brehy a Štúrova (Kostrubaň)

23.11.2023 – štvrtok:                Sídliská: Mier, Centrum, Komenského, 1. Mája, Kukučínova, Janka

                                                       Kráľa, Ulice: Strojárska, Komenského, Staničná, Partizánska,

                                                       Študentská

24.11.2023 -  piatok:                 Sídliská: I, II, Ulice: Jesenského, Lesnícka, Pčolinská, Gagarinova,

                                                     Dobrianskeho, Vihorlatská

                                                                                                        

Všetok odpad vyložte v deň zberu ráno do 6:00 hod. k odpadovej nádobe. 

 

Tel. čísla: 057/762 2594

Email: odpad@vpssnina.sk                                                       

Dátum vloženia: 9. 11. 2023 13:21
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 11. 2023 13:28
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2