Menu
Mesto Snina

Záver projektu "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"

Záver projektu "Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu"

Mesto Snina v partnerstve s Farnosťou Sv. Kríža získali na realizáciu projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu” pre obyvateľov mesta nenávratný finančný príspevok v rámci programu SK-Klíma financovaného z Nórskych grantov v celkovej čiastke 1 662 200 EUR. Cieľom projektu je realizácia

Mesto podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ešte v roku 2020 a rozdelenie finančných nárokov jednotlivých aktivít sa  urobilo odhadom nákladov.

V čase medzi prípravou projektu a jeho realizáciou nastalo mnoho objektívnych okolností, ktoré sa podpísali pod zvýšenie inflácie, ale najmä nárast cien stavebných materiálov. V úvodnej fáze projektu, keď sa začali realizovať projektové dokumentácie a rozpočty sa ukázalo, že odhady z roku 2020 sa ani zďaleka nepribližujú realite. Predpokladaný náklad na modernizáciu školskej infraštruktúry za z 513 000 € vyšplhal na 1 105 000 €. Dodanie dokumentácie a rozpočtov pre ďalšie aktivity ako „suchý polder” (odhad aktivity 85000 € - skutočnosť 432 939 €)” a „zateplenie T18 (odhad aktivity 135 000 € - skutočnosť 1 026 825 €)” len potvrdili, že projekt ak má byť zrealizovaný musí prejsť podstatnou zmenou zloženia aktivít. Taktiež bolo nevyhnutné aj navýšenie miery spolufinancovania z 22% na 28%.

Nové vedenie mesta si muselo určiť priority, ktoré v projekte zmení a zrealizuje tak, aby bol naplnený hlavný ukazovateľ projekt, čo je zníženie tvorby CO2 v meste Snina.

Vytvoriť zdravé a udržateľné prostredie pre predprimárne vzdelávanie detí sa stalo prioritou č. 1, a preto sa rekonštrukcia materských škôl v našom meste dostala do popredia projektu. Vypustili sa všetky nákladovo poddimenzované aktivity urobené pôvodným odhadom (revitalizácie parkov, suchý polder, zateplenie T18, centrálny klimatický park, atď.) a peniaze sa presunuli na dokončenie materských škôl. Na dosiahnutie zníženia tvorby CO2 sa doplnili k pôvodne jednému ďalšie 3 okruhy verejného osvetlenia, ktoré boli projektovo i rozpočtovo pripravené – rozvod RVO-07: 120 ks svietidiel na Ulici Jesenského, Lesníckej a Pčolinskej, RVO-12: 51 ks svietidiel Ul. Komenského, RVO-35: 36 ks svietidiel na Ul. Komenského a RVO 15 21 svietidiel Ulica strojárska/partizánska. Vysadených bolo ďalších 103 stromov na Novom Cintoríne.

V druhej, neinvestičnej časti aktivít, boli pri zmene presunuté peniaze z projektových dokumentácií na zrušené aktivity projektu a z marketingových aktivít na publicitu projektu. Zdroje boli presunuté tak aby navýšená aktivita „elektromobilita” pomohla mestu znížiť uhlíkovú stopu, ktorú vytvárame pri výkone samosprávy a zabezpečovaní verejného poriadku. Nákup elektromobilov a elektrobicyklov napomôže zníženiu CO2 a v neposlednom rade ušetrí peniaze daňovníkov pri výmene zastaralého vozového parku MsÚ Snina a mestskej polície.

Všetky tieto zmeny, ktoré prinieslo nové vedenie mesta spolu s novým Mestským zastupiteľstvom prinesie udržateľnú a zelenú budúcnosť aj do Snina.

www.sninaklima.sk

#eeagrants a #SPOLOCNEzaDOBREnapady.


„Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

 

 

Dátum vloženia: 14. 6. 2024 15:11
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2024 15:12
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3