Menu
Mesto Snina

Výrub drevín v meste

Výrub drevín v meste 1

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. v tomto období realizujú aj výrub drevín.

Výrub suchých drevín

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. v tomto období realizujú výrub drevín. Zameriavajú sa hlavne na suché dreviny.

Výruby vykonávajú v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do konca mesiaca február.  

Doposiaľ bolo vyrúbaných 141 ks suchých stromov v lokalitách Ul. strojárska, Ul. partizánska, Ul. študentská, Ul. J. Kráľa, Ul. 1. mája, Ul. Vihorlatská, Ul. Palárikova, Ul. Pčolinská, Ul. staničná, Ul. lesnícka, Ul. Rastislavova, Ul. budovateľská, Ul. Komenského, Ul. Čs. armády, Ul. Gagarinova, okolie športovej haly, Vihorlatský park.

V súčasnej dobe prebieha výrub drevín na Starom cintoríne.

Do konca februára plánuje VPS Snina, s. r. o. vyrúbať ešte 10 drevín v Historickom parku.

Za vyrúbané dreviny bude realizovaná náhradná výsadba.

Postupne sú monitorované jednotlivé lokality v meste a v riešení sú aj podnety od obyvateľov. Následne sú podávané Žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu ich zlého zdravotného stavu 

Až po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia - súhlas na výrub dreviny sa môže začať s výrubom.

Výrub nebezpečných drevín

Výrub drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku sa realizuje okamžite, bez ohľadu na vegetačné obdobie a bez súhlasu orgánu ochrany prírody.

V minulom roku bolo takto odstránených 12 ks drevín, ktoré sa vplyvom silného vetra naklonili, vyvrátili, nadlomili či rozštiepili a rástli na miestach, kde mohli ohroziť okoloidúcich, prípadne zaparkované vozidlá.

V tomto roku bol zatiaľ vyrúbaný jeden nebezpečný strom.

Ostatné dreviny

Podnety môžu podávať aj občania, ak majú vedomosť o drevinách potrebných k výrubu.

Žiadosť je potrebné odovzdať v podateľni MsÚ alebo poštou. Ak je žiadosť opodstatnená, Mesto vydá súhlas na výrub.

V uplynulom roku bolo na žiadosť obyvateľov vyrúbaných 95 drevín.

 

Dátum vloženia: 12. 2. 2024 14:38
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2024 14:40
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
1
27
1
28
1
29
2
1
2
2
1
3
1
4
3
5
2
6
3
7
2
8
3
9
1
10
1
11
3
12
1
13
1
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
1
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28 29 30 31