Mesto Snina
Snina

Úprava poskytovania dotácií na dieťa/žiaka - nové VZN

Úprava poskytovania dotácií na dieťa/žiaka - nové VZN 1

VZN sa týka zmeny financovania materských škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, školských klubov detí a školských jedální.

Podľa súčasne platného VZN Mesto Snina poskytuje rovnakú výšku dotácie bez ohľadu na to, či je zriaďovateľom mesto, súkromná osoba alebo cirkev. V Snine je dokopy 9 materských škôl, 4 centrá voľného času, 3 základné umelecké školy, ktoré mesto financuje z originálnych kompetencií. Z toho je mesto zriaďovateľom 6 materských škôl, 1 centrum voľného času a 1 základnej umeleckej školy. 

Nové Všeobecne záväzne nariadenie navrhuje poskytnúť výšku dotácie na dieťa/žiaka cirkevnej a súkromnej materskej školy alebo školského zariadenia vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka školy vypočítanej zo sumy, ktorú mesto poskytuje zariadeniam, ktoré má vo svojej pôsobnosti a správe.

Uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (§ 6, ods. 12 písm. j). Mesto Snina podľa aktuálneho VZN doteraz poskytuje financie nad rámec svojej povinnosti v rámci tohto zákona. Aj z pohľadu iných samospráv ide o zriedkavý postup. Väčšina miest, aj naše susedné mesto Humenné, pri poskytovaní dotácií rozlišuje, o aký typ zriaďovateľa ide.

Naše mesto čaká výpadok príjmov v tomto roku takmer 800 000 EUR. Situácii nenapomáha ani zlý demografický vývoj v Snine, teda nielen starnutie obyvateľstva, ale najmä pokles počtu narodených detí. Mesto sa pri tomto vývoji skôr či neskôr ocitne pred otázkou rušenia či zlučovania niektorých z uvedených zariadení – samozrejme len mestských, ktorých je zriaďovateľom, a preto je potrebné vzhľadom na situáciu pristúpiť k tejto téme otvorene a pomenovať i riziká, ktoré z nej vyplývajú.

Poznámka:
Pre úplnosť informácie je potrebné podotknúť, že financovania základných a stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa, t. j. napr. či ide o štátnu alebo neštátnu školu, sa uvedená zmena netýka. Tam ostáva normatívny príspevok na žiaka vo výške 100%.

VZN mesta Snina o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina

Dátum vloženia: 22. 5. 2020 17:01
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 5. 2020 17:06
Autor: Mgr. Erika Jankajová MBA, PhD.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31