Mesto Snina

Upozornenie o uplynutí termínu splatnosti daní

Upozornenie o uplynutí termínu splatnosti daní 1

Vážení daňovníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že uplynul termín splatnosti tretej splátky (31.08.2023) dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Splátku, resp. nedoplatok predchádzajúcich splátok je možné uhradiť:

 - bankovým prevodom prostredníctvom Internet bankingu, poukázaním na účet mesta Snina (variabilný symbol a číslo účtu sa nachádzajú na rozhodnutiach na daň a poplatok)

- alebo v pokladni mestského úradu (prízemie MsÚ).

Výzvy na úhradu nedoplatku bude mesto doručovať od 18.09.2023:

- poštou

- alebo do aktívnych elektronických schránok právnickým i fyzickým osobám.

V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené budeme nútení pristúpiť k daňovému exekučnému konaniu.

Ďakujeme občanom, ktorí si daňovú povinnosť splnili.

Dátum vloženia: 13. 9. 2023 14:11
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2023 14:16
Autor: Mgr. Michaela Šalachová