Mesto Snina

Študijná cesta s medzinárodnou účasťou

Študijná cesta s medzinárodnou účasťou

Naši kolegovia, Janka Ščerbáková a Tomáš Kepič sa spoločne so študentmi Gymnázia v Snine Sarah Juškovou a Richardom Lukšom zúčastnili inšpiratívnej študijnej cesty s medzinárodnou účasťou v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Práca s mládežou je tu dlhodobo, efektívne a systematicky rozvíjaná aj vďaka koordinátorke Silvii Štefánikovej. Na workshope sa stretli zástupcovia iných samospráv, ale i koordinátori práce s mládežou zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Nórska, Belgicka, Islandu a Grécka. 

Ako prvé vo štvrtok navštívili mesto Trenčín a úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sa dozvedeli viac o práci s mládežou na krajskej, ale aj lokálnej úrovni. Práca s mládežou je tam veľkou prioritou. Mali tiež možnosť stretnúť sa so zástupcami rôznych mládežníckych parlamentov. V piatok ich privítali v priestoroch Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov. Mládež tam odprezentovala svoju činnosť ako príklady dobrej praxe.  

Študijnej  cesty sa mohli zúčastniť vďaka Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže, ich programu Europe Goes Local a Erazmus+.

Ďakujeme za inšpiráciu a podnetné rady pri nastavovaní priorít v našom meste. 

Dátum vloženia: 16. 11. 2022 15:40
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2022 15:44
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková