Mesto Snina

Sociálne služby od nás k občanom

Sociálne služby od nás k občanom 1

Mesto Snina poskytuje svojim obyvateľom viacero druhov sociálnych služieb a v rôznych formách - zmeny v úhradách od opatrovaných osôb.

Medzi najvyužívanejšie sociálne služby v meste Snina patrí opatrovateľská služba, ktorá je realizovaná v domácom prostredí klientov, prostredníctvom opatrovateliek s ktorými mesto uzatvára pracovnú zmluvu.
Poskytuje sa tak pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II.
V prípade, že máte vo svojom okolí osobu, ktorá je odkázaná na takýto druh sociálnej služby a má záujem o zabezpečenie opatrovateľskej služby kontaktujte nás na t. č. 0918 953 500 alebo 057/756 18 91.
 
Zároveň dávame do pozornosti informáciu, že od 01.08.2021 nadobúda účinnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 165/2021 o opatrovateľskej službe mesta Snina, ktoré prináša zmeny predovšetkým v oblasti úhrad od opatrovaných osôb.
 
Úhrada za 1 hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby sa stanovuje podľa stupňov odkázanosti opatrovaných osôb nasledovne:
 
II. stupeň : 0,70 €
III. stupeň: 0,80 €
IV. stupeň: 0,90 €
V. a VI. stupeň: 1,- €
 
Ing. Zuzana Labunová
Dátum vloženia: 29. 7. 2021 13:47
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 7. 2021 14:45
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31