Mesto Snina

Sninské školy budú navštevovať aj deti a žiaci zo školského obvodu Pčoliné

Sninské školy budú navštevovať aj deti a žiaci zo školského obvodu Pčoliné

Mesto Snina, v zastúpení primátorkou mesta Ing. Danielou Galandovou, podpísalo dňa 07.06.2021 Dohody o zriadení spoločného školského obvodu.

Dohody boli uzatvorené v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so starostami obcí školského obvodu ZŠ s MŠ Pčoliné (Pčoliné, Parihuzovce, Čukalovce, Hostovice, Osadné).

Dôvodom podpisu týchto Dohôd je žiadosť zriaďovateľa ZŠ s MŠ Pčoliné na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradenie ZŠ s MŠ Pčoliné zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2021.

Na základe uvedeného oddelenie školstva pripravuje na najbližšie zasadnutie MsZ Doplnok č. 1 VZN č. 148/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina a Doplnok č.1 VZN č. 163/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina, ktorými obec Snina ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ zabezpečí výchovu, vzdelávanie a stravovanie detí a žiakov po zrušení školy, školského zariadenia pre deti a žiakov školského obvodu ZŠ s MŠ Pčoliné v zmysle § 8 ods.1 a ods.2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.                                    

 

Dátum vloženia: 7. 6. 2021 14:05
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2021 14:09
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5