Mesto Snina

Rodičia pozor, začínajú sa zápisy detí do škôl

Rodičia pozor, začínajú sa zápisy detí do škôl

Zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina pre školský rok 2021/2022 budú prebiehať od 1. apríla do 30. apríla 2021.

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky mesto Snina oznamuje, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách (zápis do 1. ročníka) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia od 1. apríla do 30. apríla 2021.

Z dôvodu mimoriadnej situácie a výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápisy uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí:

Elektronicky -  zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku alebo formulár na webovom sídle školy, prípadne ho pošle e-mailom:

ZŠ P. O. Hviezdoslava, Ul. Hviezdoslavova 985/20, Snina,  https://zspohsnina.edupage.org/

ZŠ Ulica študentská 1446/9, Snina,  https://zsstudentskasv.edupage.org/

ZŠ Ulica Budovateľská 1992/9, Snina,  https://zsbudovatelskasnina.edupage.org/

ZŠ Ulica Komenského 2666/16, Snina,  https://zskomsnina.edupage.org/

Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Keď to technické možnosti rodičom neumožňujú:

Osobne - v budove školy –  pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení - zákonní zástupcovia si v pracovných dňoch od 1. apríla do 30. apríla v čase od 10.00 do 14.00 hod. vyzdvihnú tlačivá, ktoré následne vypíšu. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Podrobné informácie školy zverejnia na svojom webovom sídle a na požiadanie poskytnú aj telefonicky.

 

Dátum vloženia: 29. 3. 2021 16:11
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2021 16:16
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2