Mesto Snina

Reakcia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na list zaslaný Mestom

Reakcia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. na list zaslaný Mestom 2

Mestu Snina bola doručená odpoveď zo strany železničnej spoločnosti na situáciu vzniknutú rekonštrukciou tratí.

V súvislosti so začiatkom výlukových prác realizovaných Železnicami Slovenskej republiky a týkajúcich sa elektrifikácie, komplexnej rekonštrukcie a modernizácie železničnej infraštruktúry, pripravila ZSSK výlukový cestovný poriadok pre náhradnú autobusovú dopravu a upravila vybrané miesta zastavenia Náhradnej autobusovej dopravy (NAD) v jednotlivých obciach a mestách.

Výlukový cestovný poriadok NAD je zostavený s cieľom zabezpečenia návozu do regionálnych centier a najmä realizácie nadväznosti ŽST Strážske na vlakovú dopravu ZSSK na smery Košice a Prešov.

Smerom k Mestu sa obrátilo niekoľko občanov s viacerými podnetmi, súvisiacimi so vzniknutou situáciou.

Na základe týchto skutočností bol zaslaný list zo strany Mesta Snina spoločnosti ZSS, a. s., kde boli okrem iných uvedené aj podnety od občanov. Následne prebehlo aj osobné stretnutie zástupcov oboch strán.

Prediskutované boli aj témy, ako osádzanie lavičiek a prístreškov, informačná tabuľa s uvedením náhradnej autobusovej dopravy s odchodmi autobusov a riešenie zastávok.

Informačná tabuľa bola mestu poskytnutá zo strany železničnej spoločnosti. Čo sa týka osadenia lavičiek a prístreškov, táto požiadavka bola mestom prednesená manažmentu spoločnosti s tým, že vieme byť pri tomto súčinní. Táto otázka je v štádiu riešení a čakáme na stanovisko železníc.

Starší občania i študenti, ktorí disponujú preukazmi, si nemusia kupovať lístok na železničnej stanici. Stačí, ak sa dokladom preukážu pri nástupe do autobusu.  

Autobusy NAD zastavujú zväčša na zastávkach prímestskej autobusovej dopravy, v niektorých prípadoch aj pri železničných staniciach. Odpoveďou ZSS, a. s. je fakt, že nie je možné vo všetkých prípadoch zabezpečiť vždy pre všetkých cestujúcich ideálne miesto zastavovania NAD.

Vedenie mesta naďalej rokuje so Železnicami SR s cieľom zabezpečiť čo najväčší komfort pre cestujúcich. Tak ako železničná spoločnosť, i my veríme, že realizované opatrenia budú na konci dňa významných zlepšením kvality a spoľahlivosti verejnej dopravy v regióne.

 

 

 

 

Dátum vloženia: 8. 11. 2023 15:39
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 11. 2023 15:51
Autor: Mgr. Michaela Šalachová