Menu
Mesto Snina

Pravidlá separovania odpadu v rámci zberného dvora

Pravidlá separovania odpadu v rámci zberného dvora 1

Zberný dvor prijíma odpad na základe prevádzkového poriadku. Ten je prístupný k nahliadnutiu na vrátnici Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o.

Týka sa to aj odpadu - ako sú okná, kde je jasne popísané, ako sa majú na zberný dvor odovzdávať, a síce oddelene sklo od rámov.

Ani v iných mestách to nie je inak, napr. susedné Humenné takto rozobraté okná odoberá na zberný dvor už niekoľko rokov.

V prevádzkovom poriadku zberného dvora sú určené podmienky odovzdávania odpadu v stati 1. 3: Objemný odpad (napr. nábytok, staré okenné rámy bez sklenej výplne, dvere, nádoby, plechové rúry a pod.) je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom stave, aby v zberných nádobách zaberali čo najmenší objem.

Platí to samozrejme aj pre firmy - podnikateľov, ktorí majú práve tohto typu odpadu veľa.

Čo sa týka zberu objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, zamestnanci VPS uskutočňujú vývoz 4-krát ročne.

Ďakujeme všetkým za pochopenie.

Dátum vloženia: 4. 6. 2024 15:06
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 6. 2024 15:10
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2