Mesto Snina

Práce na novom cintoríne pokračujú

Práce na novom cintoríne pokračujú

Od októbra 2022 prebiehajú práce na Novom cintoríne, súvisiace s rozšírením plochy na pochovávanie z dôvodu postupného naplnenia jeho kapacity.

Zmeny riešia okrem rozšírenia priestoru i základnú komunikačnú sieť, zeleň a osvetlenie.

Kontrolný deň sa začal priamo na stavbe za účasti zástupcov MsÚ a zástupcov Verejnoprospešných služieb Snina, s. r. o.

Spoločne prediskutovali detaily realizácie pracovných činností, ktoré sa týkajú:

  •  Chodníkov a prístupových ciest,
  •  osvetlenia – pribudnú nové lampy,
  •  úpravy terénu,
  •  výsadby trávnika,
  •  mobiliáru – osadené budú lavičky, fontánky,
  •  osadenia obrubníkov po krajoch vozidlovej komunikácie.

Plánuje sa aj výsadba stromov, tie budú vysadené v rámci projektu „Snina – Mesto pripravené na klimatickú zmenu“.

Všetky práce v rámci rozšírenia cintorína realizujú Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec septembra, ak všetko pôjde podľa plánu.

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 12. 9. 2023 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 9. 2023 8:00
Autor: Mgr. Michaela Šalachová