Menu
Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta

Ponuka voľného pracovného miesta 1

Mesto Snina ponúka pracovné miesto opatrovateľa/opatrovateľky na Oddelení sociálnych služieb.

Názov pracovného miesta:

Opatrovateľka/opatrovateľ na Oddelení sociálnych služieb Mestského úradu Snina.

 

Miesto výkonu práce:

Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru:doba určitá 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru

Predpokladaný termín nástupu: 01. 03. 2024

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod. v nepretržitej prevádzke

Plat: 840,00 € + príplatky v zmysle Zákonníka práce

 

Náplň práce:

 • zabezpečovanie a realizácia plynulej prevádzky pri úkonoch sebaobsluhy, vybavenia bielizňou, hygienickými potrebami a ďalšími službami;
 • poskytovanie opatrovateľských úkonov;
 • vedenie príslušnej dokumentácie vykonaných úkonov;
 • realizácia individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov;
 • napomáhanie procesu adaptácie prijímateľa sociálnej služby na nové prostredie;
 • dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení;
 • spolupráca pri organizovaní záujmovej činnosti prijímateľov sociálnych služieb;
 • vykonávanie prieskumov v oblasti potrieb, problémov a záujmov prijímateľov sociálnych služieb.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie v odbore sanitár/ka alebo praktická sestra (zdravotnícky asistent) ukončené maturitnou skúškou

 

Znalostné a iné predpoklady:

 • znalosť práce s PC (Microsoft Word, Outlook)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

 

Iné výhody:

 • prax v odbore sanitár/sanitárka, zdravotnícky zamestnanec
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, precíznosť, samostatnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto opatrovateľka/opatrovateľ na Oddelení sociálnych služieb Mestského úradu Snina – Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 

Spôsob procesu výberu uchádzača:

 • pracovný pohovor

 

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 09. 02. 2024 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: adriana.dudicova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne, resp. telefonicky s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu   o spracovaní   osobných   údajov   nájdete   na                     otvorena- samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba: Mgr. Adriána Dudičová, tel. č.: 057/756 18 72, adriana.dudicova@snina.sk

Snina, 01. 02. 2024

 

Peter Vološin

primátor Mesta Snina

 

 

Dátum vloženia: 1. 2. 2024 13:06
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 2. 2024 13:26
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3