Mesto Snina

Ponuka voľného pracovného miesta

Ponuka voľného pracovného miesta

Mestský úrad v Snine ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu referent na Oddelení správy majetku a služieb.

Názov pracovného miesta: referent na Oddelení správy majetku a služieb Mestského úradu Snina

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá v trvaní 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru

Predpokladaný termín nástupu: 01. 01. 2022

Pracovný čas: týždenný fond pracovného času 37,5 hod.

Plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), plat (platová trieda 5) v rozpätí od 692,00 € do 830,50 € v závislosti od počtu odpracovaných rokov + 15 % zvýšenie tarifného platu

Náplň práce:

 • správa budov a zariadení vo vlastníctve Mesta Snina
 • údržbárske práce majetku vo vlastníctve Mesta Snina

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie

Znalostné a iné predpoklady:

 • skúsenosti v oblasti prevádzkovej údržby budov
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

Iné výhody:

 • pracovitosť, samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, technické myslenie, manuálna zručnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť do zamestnania na pracovné miesto referent na Oddelení správy majetku a služieb Mestského úradu Snina
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

Spôsob procesu výberu uchádzača:

 • pracovný pohovor
 • pracovný pohovor alebo jeho časť sa môže uskutočniť aj formou videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov

Termín doručenia žiadostí:

Žiadosť do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu Snina do 03. 12. 2021 do 15.00 hod. na adresu Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Ulica strojárska 2060/95, 069 01 Snina alebo emailom: katarina.regulova@snina.sk.

Žiadosti doručené osobne, poštou, resp. emailom po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z pracovného pohovoru vylúčené.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru – oznámi sa všetkým prihláseným písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.

Informáciu o spracovaní osobných údajov nájdete na otvorena-samosprava/ochrana-osobnych-udajov/.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponuku voľného pracovného miesta zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhradzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Regulová, tel. č.: 057/756 18 72, katarina.regulova@snina.sk

Prílohy

Ponuka voľného PM-referent SMaS

PVPM_OSMaS_správca_II.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,37 kB
Dátum vloženia: 24. 11. 2021 11:49
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2021 11:58
Autor: Mgr. Miroslava Špitaliková

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2