Mesto Snina

Olympijské hry na ZŠ Budovateľskej

Olympijské hry na ZŠ Budovateľskej

Olympiáda s názvom „Na rovnakých šanciach záleží sa uskutočnila v areáli Základnej školy na Ul. Budovateľskej.

Základná škola Budovateľská zorganizovala a usporiadala ozajstnú športovú olympiádu počas krásneho slnečného septembrového dňa.

Slávnostný otvárací ceremoniál bol dojímavý a krásne pripravený so všetkým, čo k tomu patrí – s najvyšším olympijským symbolom, a to olympijskými kruhmi i štátnou hymnou. Olympijský oheň bol prinesený a zapálený žiakom školy.

Medzi pozvanými hosťami bol aj primátor mesta Peter Vološin žije Sninou, ktorý v rámci príhovorov riaditeľa školy Rudolfa Parasku a zástupkyne Nadácie Volkswagen Slovakia predniesol uvítací prejav deťom a pedagógom pred začatím hier a poprial im veľa športových úspechov i zábavy.

Spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia a zamestnaneckým projektom získala škola športové pomôcky a potreby, práčku a v rámci projektu sa podieľajú na získaní ďalších, ako sú lyžiarske komplety. Takýmto spôsobom pomáhajú škole a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Deti spolu s pedagógmi strávili parádne športové chvíle a tento deň sa jednoznačne vydaril.

Dátum vloženia: 27. 9. 2023 13:17
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 9. 2023 13:23
Autor: Mgr. Michaela Šalachová