Menu
Mesto Snina

Na chodníku už od 1. októbra 2023 nezaparkujeme

Na chodníku už od 1. októbra 2023 nezaparkujeme 1

Do platnosti vstúpi zákon o absolútnom zákaze parkovania na chodníkoch.

Mesto Snina – Mestská polícia Snina, týmto apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky (chodci, cyklisti, vodiči motorových vozidiel a podobne) na dodržiavanie Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke § 25 ods. 1 písm. q.

Od 1. októbra 2023 sa zaraďuje do platnosti zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníku,  okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa    § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Aj napriek tomu, že sa touto problematikou zaoberáme takmer všetci, či už v médiách, na sociálnych sieťach a v ostatných komunikačných službách, kde vychádzajú rôzne články, príspevky, videá, chceme aj my vám milí naši obyvatelia, ako i návštevníci nášho mesta pripomenúť blížiacu sa platnosť tohto zákona.

Sme si vedomí skutočnosti, že máme nedostatok parkovacích miest v okolí našich – vašich bytových jednotiek. Mesto Snina, oddelenia zaoberajúce sa problematikou parkovania, vytváraním nových, zveľaďovaním už vytvorených parkovacích miest, hľadajú nové možnosti ako pomôcť obyvateľom i návštevníkom mesta s týmto celoslovenským problémom.

Mestská polícia pôsobí nielen represívne, ale aj preventívne. Návrhy parkovania vám radi predstavíme nižšie. Je už na vás, či si tieto návrhy osvojíte, a tak prispejete k zlepšeniu parkovania v našom meste.      

Je veľmi dôležité pripomenúť, že už vytvorené mestské verejné parkovacie miesta sú bezplatné. Niekedy stačí prejsť pár krokov peši, aj na susedné parkovisko. Nestotožňujeme sa s názorom niektorých ľudí, že len parkovisko v ich blízkosti je pre obyvateľov, ktorí tam bývajú.

Návrhy parkovania pri rodinných a bytových domoch, pred prevádzkami, pri ktorých bolo v minulosti možné parkovanie aj na chodníku, avšak platnosťou vyššie uvedeného zákona to už nie je možné:  

Návrhy parkovania pri rodinných domoch:

  1. Obyvatelia mesta v častiach zastavaných rodinnými domami, ktoré sú s vytvorenými prístreškami, garážami a podobne - parkovanie v týchto priestoroch.
  2. Obyvatelia mesta, ktorí nemajú garáž, ale majú pozemky - dvory pri svojich rodinných domoch  - parkovanie vo dvoroch.
  3. Obyvatelia mesta, ktorí majú v blízkosti mestské verejné parkoviská - parkovanie na mestských verejných parkoviskách, ktoré mesto poskytuje bezplatne.

Návrhy sa týkajú nielen obyvateľov bývajúcich v domoch, ale aj ich návštevy.

Návrhy parkovania pri bytových domoch:

  1. Využívanie mestských verejných parkovacích miest pri bytových domoch.
  2. Využívanie mestských verejných parkovacích miest pri bytových domoch. Na využitie každého parkovacie miesta, kde chýba vyznačenie parkovacích boxov, odporúčame tzv.  tatranský štýl parkovania (pravá časť jedného vozidla a pravá časť druhého vozidla k sebe, jeden vodič vojde na parkovacie miesto predom a druhý vojde na parkovacie miesto cúvaním čo najbližšie k sebe). Vytvoríme tým jedno, v niektorých prípadoch aj viac parkovacích miest.        
  3. Na podnet občanov, mesto zváži aj rezidenčné parkovanie pri bytových domoch.

Mesto je naklonené aj vašim návrhom, ktorými môžete pomôcť sebe, ale i ostatným. Vaše návrhy môžete adresovať Mestskému úradu  Snina, prípadne osobne na oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.

 

JUDr. Jaroslav Piteľ

 

Dátum vloženia: 13. 9. 2023 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2023 14:49
Autor: Mgr. Michaela Šalachová