Mesto Snina

Mobilný zber odpadu

Mobilný zber odpadu 1

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. vykonajú mobilný zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností.

Harmonogram:

25.9.2023 Pondelok: Podhora, Tabla.

26.9.2023 Utorok: Majer, SNP, Kpt. Nálepku, J. Bottu I, II, Hámorská, Pálenčiarska, Daľkovská, Sládkovičova (po potok).

27.9.2023 Streda: Brehy, Štúrova.

28.9.2023 Štvrtok: Sídliská: Mier, Centrum, Komenského, Ulice: 1. mája, Kukučínova, J. Kráľa, Strojárska, Komenského, Staničná, Partizánska, Študentská.

29.9.2023 Piatok: Sídlisko I, II, Ulice: Jesenského, Lesnícka, Pčolinská, Gagarinova, Dobrianskeho, Vihorlatská.

Objemné odpady sú hlavne:

- nábytky,

- staré okná, dvere,

- nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a pod.,

- opotrebované pneumatiky z osobných áut, motocyklov a bicyklov.

Oddelene zbierané zložky komunálneho  odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok sú hlavne:

- použité batérie a akumulátory,

- odpadové motorové a mazacie oleje a olejové filtre,

- farbivá, chemikálie, hnojivá, riedidlá, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami,

- elektroodpady z domácnosti - domáce elektrické spotrebiče a elektronika, svetelné zdroje - žiarivky, svietidlá.

Občan (poplatník mesta) môže objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok odovzdávať celoročne bezplatne aj na zbernom dvore.

 

 

Dátum vloženia: 13. 9. 2023 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2023 14:00
Autor: Mgr. Michaela Šalachová