Mesto Snina
Snina

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi 1

Zasadnutie sa uskutoční dňa 20.05.2020 v stredu o 15.00 hod.

Zasadnutie Komisie RR, CR a SsP bude dňa 20.05.2020, v stredu o 15.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ na 1. poschodí, ešte stále za sprísnených hygienických opatrení.

Program zasadnutia:

  1. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Snina k 31.12.2019.
  2. Návrh VZN Mesta Snina o tvorbe, ochrane a údržbe zelene.
  3. Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina.
  4. Návrh VZN Mesta Snina o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzky žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
  5. Štúdia uskutočniteľnosti projektu „Moderné technológie“ v meste Snina z OP: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.
  6. Spolufinancovanie projektu „Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina“ z OP: Efektívna verejná správa.
  7. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2019.
  8. Návrh VZN mesta Snina o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.
  9. Diskusia.
  10. Záver.

 

 

 

Dátum vloženia: 19. 5. 2020 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 5. 2020 12:44
Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31