Mesto Snina

Kaštieľ v Snine sa zahalí do purpurovej farby

Kaštieľ v Snine sa zahalí do purpurovej farby 1

Už jedenásty rok je 17. november vyhlásený za Svetový deň predčasne narodených detí. 

Tento deň bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí v roku 2008. Cieľom bolo informovať o problematike predčasných pôrodov.

Pri tejto príležitosti sa mesto Snina zapojilo, tak, ako mnoho iných miest a obcí k tejto celosvetovej iniciatíve nasvecovania dominánt do purpurovej farby – práve táto farba je symbolom predčasniatok.

Takto sa pomyselne spojíme s ostatnými významnými budovami a historickými pamiatkami sveta a pripojíme sa zároveň na mapu celosvetového rozmeru. Do tejto iniciatívy sú zapojené aj také skvosty ako Eiffelova veža v Paríži, budova Opery v Sydney či Niagarské vodopády.

Nesvietenie dominánt miest sa celosvetovo uskutoční v piatok 17. 11. 2023.

Poďakovanie za pomoc pri nasvietení kaštieľa patrí Nasvietenie sály Snina, Humenné a okolie.

Dátum vloženia: 16. 11. 2023 8:52
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2023 8:54
Autor: Mgr. Michaela Šalachová