Mesto Snina

Fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina od 10. 01. 2022

Fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina od 10. 01. 2022

V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 vás chceme informovať, že školy a školské zariadenia sa naďalej riadia manuálom "školský semafor".

Materské školy - prezenčne na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti, 

Základné školy - prezenčne na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti. Každý žiak/rodič, ktorý prejavil záujem o domáce samotestovanie, je povinný hlásiť ich použitie škole spôsobom, ktorý určí škola, 

Základná umelecká škola v Snine obnovuje prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára 2022. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle školy: https://zussnina.edupage.org/ 

Ministerstvo školstva SR dôrazne odporúča sledovať epidemickú situáciu a využiť možnosť domáceho Ag samotestovania podľa školského semafora (teda dvakrát do týždňa).  

Školské aktivity (pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity) a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu školský semafor. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.  

Na nové informácie ohľadom krúžkovej činnosti v Centre voľného času Snina si teda musíme ešte počkať. 

Prosíme rodičov a žiakov a dodržiavanie opatrení. 

Školský semafor verzia 1.6.: https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

Dátum vloženia: 8. 1. 2022 15:43
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2022 15:49
Autor: