Obsah

Zámery prevodu priamym predajom

23072012 Zverejnenie zámeru o priamom predaji nehnuteľností Stiahnuté: 344x | 23.06.2015

10042012 Zámer prevodu pozemkov priamym predajom Stiahnuté: 424x | 23.06.2015

Zoznam nájomcov

Zoznam nájomcov Stiahnuté: 597x | 23.06.2015

Nájomné zmluvy

zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c.51-2011-pr Stiahnuté: 402x | 23.06.2015

zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c.33-2011-pr Stiahnuté: 370x | 23.06.2015

zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c.14-2011-pr Stiahnuté: 336x | 23.06.2015

Ponuky na prenájom

Ponuka na prenájom časť parcely 142-2 Stiahnuté: 421x | 23.06.2015

Ponuka na prenájom pozemok parc_č_2474_8 Stiahnuté: 448x | 23.06.2015

Oznámenie - prenájom nebytových priestorov - garáže Stiahnuté: 379x | 23.06.2015

Oznam - prenájom nebytových priestorov - Stará poliklinika 2 Stiahnuté: 403x | 23.06.2015

Ponuky na prenájom Stiahnuté: 366x | 23.06.2015

Stránka