Obsah

Zámery Prevodu z dôvodu osobitného zreteľa

22082014 Prevod - EUROHOTEL Vihorlat Stiahnuté: 449x | 23.06.2015

12092012 Prevod - GKC Stiahnuté: 317x | 23.06.2015

10042012 Prevod pozemkov - Gréckokatolícka cirkev Stiahnuté: 250x | 23.06.2015

Zámery prevodu priamym predajom

Zverejnenie zámeru priameho predaja - KOMENSKÉHO Stiahnuté: 318x | 26.09.2016

Zverejnenie zámeru priameho predaja - BREHY Stiahnuté: 189x | 26.09.2016

Predaj časti pozemku III Gisplan - parc. č. CKN 2224-22 - COOP Jednota, CKN 2238-13 Stiahnuté: 305x | 23.06.2015

Predaj časti pozemku II Gisplan - parc. č. CKN 3827-4 - Perečínska ul. Stiahnuté: 326x | 23.06.2015

Predaj časti pozemku I Stiahnuté: 261x | 23.06.2015

09062015 Zverejnenie zámeru priameho pozemkov Stiahnuté: 305x | 23.06.2015

31032015 Zverejnenie zámeru priameho predaj pozemku Stiahnuté: 286x | 23.06.2015

15102014 Zámer priameho predaja pozemkov - parcela č 1121/458 a 1121/459 Stiahnuté: 271x | 23.06.2015

06082014 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - pozemky Stiahnuté: 285x | 23.06.2015

15072014 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - pozemok Stiahnuté: 248x | 23.06.2015

03032014 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - byt Stiahnuté: 288x | 23.06.2015

11092013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 225x | 23.06.2015

27082013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 246x | 23.06.2015

26042013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 233x | 23.06.2015

05032013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 212x | 23.06.2015

18022013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 277x | 23.06.2015

11012013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou Stiahnuté: 262x | 23.06.2015

Stránka