Obsah

Zámery Prevodu z dôvodu osobitného zreteľa

22082014 Prevod - EUROHOTEL Vihorlat Stiahnuté: 477x | 23.06.2015

12092012 Prevod - GKC Stiahnuté: 349x | 23.06.2015

10042012 Prevod pozemkov - Gréckokatolícka cirkev Stiahnuté: 276x | 23.06.2015

Zámery prevodu priamym predajom

Zverejnenie zámeru priameho predaja - KOMENSKÉHO Stiahnuté: 377x | 26.09.2016

Zverejnenie zámeru priameho predaja - BREHY Stiahnuté: 215x | 26.09.2016

Predaj časti pozemku III Gisplan - parc. č. CKN 2224-22 - COOP Jednota, CKN 2238-13 Stiahnuté: 340x | 23.06.2015

Predaj časti pozemku II Gisplan - parc. č. CKN 3827-4 - Perečínska ul. Stiahnuté: 348x | 23.06.2015

Predaj časti pozemku I Stiahnuté: 285x | 23.06.2015

09062015 Zverejnenie zámeru priameho pozemkov Stiahnuté: 336x | 23.06.2015

31032015 Zverejnenie zámeru priameho predaj pozemku Stiahnuté: 310x | 23.06.2015

15102014 Zámer priameho predaja pozemkov - parcela č 1121/458 a 1121/459 Stiahnuté: 296x | 23.06.2015

06082014 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - pozemky Stiahnuté: 310x | 23.06.2015

15072014 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - pozemok Stiahnuté: 271x | 23.06.2015

03032014 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk - byt Stiahnuté: 307x | 23.06.2015

11092013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 250x | 23.06.2015

27082013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 272x | 23.06.2015

26042013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 255x | 23.06.2015

05032013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 234x | 23.06.2015

18022013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk Stiahnuté: 300x | 23.06.2015

11012013 Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou Stiahnuté: 288x | 23.06.2015

Stránka