Mesto Snina

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Zodpovedá: Daniel Galanda