Mesto Snina

Referendum 21. 1. 2023

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

 

Súvisiace odkazy:

Referendum, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

Prílohy:

  1. Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda č. 362/2022
  2. Informácie o podmienkach práva hlasovať v referende
  3. Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende
  4. Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
  5. Vzor žiadosti o voľbu poštou

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Ing. Zuzana Labunová, vedúca Oddelenia starostlivosti o obyvateľa
kancelária MsÚ Snina, 2. poschodie č. dv. 19
057/756 18 90, 0915 964 165
zuzana.labunova@snina.sk
 

Delegovanie členov do okrskových komisii:

Monika Paľovčíková, referent Finančného oddelenia
kancelária MsÚ Snina, 2. poschodie č. dv. 23
057/756 18 62, 0905 690 037
monika.palovcikova@snina.sk
 

Žiadosti o voľbu poštou, vydávanie hlasovacích preukazov:

Vladimíra Macanová, referent Oddelenia starostlivosti o obyvateľa
Kancelária MsÚ Snina, 1. poschodie č. dv. 9
057/756 18 61
vladimira.macanova@snina.sk

 

Zodpovedá: Mgr. Martina Rosičová