Mesto Snina

Školstvo

 

Organizácia školského roka 2019/2020
 

Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (a maďarský jazyk a literatúra).

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra - !!!ZRUŠENÉ!!! z dôvodu výskytu pandémie COVID – 19.

 

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriaďovateľskej pôsobnosti

 

Školy a školské zariadenia

Základné školy
Materské školy
Centrá voľného času
Základné umelecké školy
Ostatné školy

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení šk. rok 2015-2016

Sprava_o_VVC_2015_2016_MS_Kukucinova

Sprava_o_VVC_2015_2016_MS_Kukucinova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,76 kB

Sprava_o_VVC_2015_2016_MS_Palarikova

Sprava_o_VVC_2015_2016_MS_Palarikova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,43 kB

Sprava_o_VVC_2015_2016_MS_Perecinska

Sprava_o_VVC_2015_2016_MS_Perecinska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,63 kB

Sprava_o_VVC_2015_2016_ZS_Komenskeho

Sprava_o_VVC_2015_2016_ZS_Komenskeho.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 905,08 kB

Sprava_o_VVC_2015_2016_ZS_POH

Sprava_o_VVC_2015_2016_ZS_POH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,01 kB

Sprava_o_VVC_2015_2016_ZUS

Sprava_o_VVC_2015_2016_ZUS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,24 kB

Sprava_o_VVC_2016_2017_ZS_POH

Sprava_o_VVC_2016_2017_ZS_POH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 720,93 kB

Sprava_o_VVC-2015_2016_ZS_Budovatelska

Sprava_o_VVC-2015_2016_ZS_Budovatelska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,05 kB
Zobrazeno 41-48 z 48