Mesto Snina

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

 

Logo

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk, vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20200127031
  • Začiatok realizácie národného projektu TSP II: 01.04.2020

Hlavný cieľ projektu: Začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu životných podmienok týchto osôb.

NP TSP II podporuje výkon terénnej sociálnej práce v prostredí dvoch cieľových skupín:

  • osoby pochádzajúce z marginalizových rómskych komunít,
  • ľudia bez domova.

V rámci projektu sú financované náklady:

  • celková cena práce terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej len „TSP“) a terénnych pracovníkov (ďalej „TP“),
  • náklady na ostatné výdavky súvisiace s činnosťou terénnej sociálnej práce vo výške 5 % reálne preukázanej a oprávnenej celkovej ceny práce TSP a TP (cestovné výdavky, telekomunikačné poplatky, nákup obuvi a oblečenia do nepriaznivého počasia a terénu pre TSP a TP, očkovanie TSP a TP, nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre TSP a TP, počítačové vybavenie a kancelárskej potreby pre TSP a TP).

Terénnu sociálnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci:

Feciškaninová
Mgr. Ivana FECIŠKANINOVÁ
- terénna sociálna pracovníčka

kontakt: 0917 598 773
e-mail: ivana.feciskaninova@snina.sk


Hancová
Bc. Lucia HANCOVÁ

- terénna sociálna pracovníčka

kontakt: 0918 694 663
e-mail: lucia.hancova@snina.sk


Ďuriova
Ingrid ĎURIOVÁ

- terénna pracovníčka


Hrehova
Dagmara HREHOVÁ

- terénna pracovníčka


Priestor pre vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk         www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk           www.tsp.gov.sk

 

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31