Mesto Snina

Obnova historických pamiatok Snina - Khust

logo eu                     logo hsru

 

HUNGARY – SLOVAKIA – ROMANIA – UKRAINE

ENI Cross – border Cooperation Programme

2014 – 2020

 

Názov projektu:

Obnova historických pamiatok Snina – Khust

 

Cieľ projektu:

Ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva, tvorba a šírenie nových produktov v oblasti kultúry a cestovného ruchu vytvorením inštitucionálnej a informačnej platformy pre účinnú spoluprácu.

 

Partneri projektu:

Mesto Snina – Slovensko

Mesto Khust – Ukrajina

 

Príspevok EÚ:  807 222,31 Eur

 

Tento projekt bol spoluzakladaný  Európskou Úniou.