Mesto Snina

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

 

Obrazok


 

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk, vďaka podpore z  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20200109008
  • Začiatok realizácie národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni: 20.02.2020

Hlavný cieľ projektu: Ďalšie budovanie a rozvoj kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie – Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny (ďalej len „NSSDR“) - na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti, t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Špecifický cieľ projektu: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

V rámci projektu sú financované tieto náklady:

  • celková cena práce zamestnancov NSSDR,
  • náklady na ostatné výdavky vo výške 5,5 % reálne vynaloženej a oprávnenej celkovej ceny práce zamestnancov NSSDR.

Aktivity Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci:

PhDr. Ivana Lechanová

PhDr. Ivana Lechanová
- odborný garant NSSDR

kontakt: 0917 598 772
e-mail: ivana.lechanova@snina.sk


Mgr. Nataša Čopíková, PhD.

Mgr. Nataša Čopíková, PhD.
Odborná pracovníčka NSSDR


Dana Telváková

Dana Telváková
-
pracovníčka NSSDR


Miesto výkonu práce:
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
Materská škola Budovateľská 2205/12
069 01  Snina      
     

Priestor pre vašu príležitosť!

www.esf.gov.sk                     www.employment.gov.sk                  www.ia.gov.sk

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA NSSDR
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 15.30 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.30 hod.
Obedňajšia prestávka : 11.30 - 12.00 hod

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31