Menu
Mesto Snina

Hlasovanie za projekty - Participácia s obyvateľmi 2022 mesto Snina je ukončené

Hlasovanie za projekty - Participácia s obyvateľmi 2022 mesto Snina je ukončené

Po kontrole odovzdaných hlasovacích lístkov vo fyzickom hlasovaní a vyplnených hlasovacích formulárov v elektronickom hlasovaní bolo spolu odovzdaných 1 537 platných hlasovacích lístkov, kde obyvatelia Sniny mohli hlasovať max. za 2 projekty.

Po sčítaní všetkých platných odovzdaných hlasov sú výsledky hlasovania takéto: 

Projekt č. 1: 588 hlasov
Projekt č. 2: 861 hlasov
Projekt č. 3: 409 hlasov
Projekt č. 4: 74 hlasov 

Víťazom hlasovania Participácia s obyvateľmi mesto Snina 2022 sa tak stal projekt č. 2 Oddychová zóna pre návštevníkov areálu OZ Chlpáčik Snina, ktorého predkladateľom je Občianske združenie Chlpáčik Snina. Víťazovi srdečne blahoželáme. Všetkým predkladateľom ďakujeme za ich skvelý a aktívny prístup. 

Nakoľko to rozpočet vyčlenený na participáciu s obyvateľmi pre rok 2022 umožňuje, v tomto ročníku bude možné podporiť aj projekt, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, a tým je projekt č. 1 SNaha, INiciatívA v ZŠ Študentská alebo Poďme spolu na školský dvor, ktorého predkladateľom je Rodičovské združenie pri ZŠ Študentskej v Snine. 

O zostávajúcich finančných prostriedkoch rozhodne komisia pre PR.  

Všetkým obyvateľom, ktorý sa zapojili do hlasovania ĎAKUJEME nie len v mene mesta a jeho obyvateľov, ale najmä v mene predkladateľov projektov.

Ako ste hlasovali si pozrite v grafoch nižšie.      

 

Dátum vloženia: 7. 9. 2022 11:48
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2022 11:50
Autor: