Mesto Snina
Snina

Oddelenie vnútornej podpory

 

Mgr. Miroslav Hrivňak
Mgr. Miroslav Hrivňak
- poverený vedením oddelenia

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 35


Anna Karľová
Anna Karľová
- referentka KPK

tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Bc. Monika Šebáková
Bc. Monika Šebáková
- referentka KPK

tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Monika Paľovčíková
Monika Paľovčíková
- zapisovateľka MsR a MsZ

tel.: +421 57 756 18 62
e-mail: monika.palovcikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 34


Ladislav Csehely
Ladislav Csehely
- technik IT / správca siete

tel.: +421 57 756 18 41
e-mail: ladislav.csehely@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32


Daniel Galanda
Daniel Galanda
- informatik

tel.: +421 57 756 18 41
e-mail: daniel.galanda@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32


Rudolf Vielkievič
- vodič

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 785 418
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 36