Mesto Snina

Oddelenie strategického rozvoja

 

Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD.
Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD.
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 26
mobil: :  +421 904 859 228
e-mail: erika.jankajova@snina.sk 
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27


Mgr. Michaela Šalachová
Mgr. Michaela Šalachová
referentka

tel.: +421 57 756 18 26
mobil: +421 918 189 959
e-mail: michaela.salachova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27


Mgr. Miroslava Špitaliková
Mgr. Miroslava Špitaliková
referentka

tel.: +421 57 756 18 26
e-mail: miroslava.spitalikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27


Ing. Jana Džomeková
Ing. Jana Džomeková
referentka

tel.: +421 57 756 18 65
e-mail: jana.dzomekova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 28


Mgr. Monika Poláčeková

Mgr. Monika Poláčeková
- koordinátorka kancelárie značky Bieszczady - Poloniny

tel.: +421 57 756 18 65
e-mail: monika.polacekova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 28


Karľová Barbora, JUDr.

JUDr. Barbora Karľová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 65
e-mail: barbora.karlova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 28