Mesto Snina

Oddelenie strategického rozvoja

Mgr. Michaela Šalachová Mgr. Michaela Šalachová
referentka

tel.: +421 57 756 18 26
mobil: +421 918 189 959
e-mail: michaela.salachova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27
Mgr. Miroslava Špitaliková

Mgr. Miroslava Špitaliková
referentka


tel.: +421 57 756 18 26
e-mail: miroslava.spitalikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27

Ing. Jana Džomeková

Ing. Jana Džomeková
referentka


tel.: +421 57 756 18 65
e-mail: jana.dzomekova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 28

Mgr. Monika Poláčeková

Mgr. Monika Poláčeková
referentka
 

tel.: +421 57 756 18 65
e-mail: monika.polacekova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 28

Karľová Barbora, JUDr.

JUDr. Barbora Karľová
referentka


tel.: +421 57 756 18 22
e-mail: barbora.karlova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 30

Ing. Ivana Čokynova

Ing. Ivana Čokynová
referentka 

tel.: +421 57 756 18 22
email: ivana.cokynova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 30

Ing. Katarína Javorská

Mgr. Katarína Javorská
referentka

tel.: +421 57 756 18 65
email: katarina.javorska@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 28