Mesto Snina

Oddelenie strategického rozvoja

Ing. Jana Džomeková

Ing. Jana Džomeková
poverená vedením oddelenia


tel.: +421 57 756 18 26
e-mail: jana.dzomekova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.06

Mgr. Michaela Šalachová

Mgr. Michaela Šalachová
referentka

tel.: +421 57 756 18 22
mobil: +421 918 189 959
e-mail: michaela.salachova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.29

Mgr. Monika Poláčeková

Mgr. Monika Poláčeková
referentka


tel.: +421 57 756 18 26
e-mail: monika.polacekova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.06

Ing. Ivana Čokynova

Ing. Ivana Čokynová
referentka 


tel.: +421 57 756 18 65
email: ivana.cokynova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.04

Ing. Katarína Javorská

Mgr. Katarína Javorská
referentka


tel.: +421 57 756 18 26
email: katarina.javorska@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 4.06