Mesto Snina
Snina

Oddelenie strategického rozvoja

 

Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD.
Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD.
- vedúca oddelenia

Tel.: +421 57 756 18 26
mobil: :  +421 904 859 228
e-mail: erika.jankajova@snina.sk 
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 17


Mgr. Michaela Kizaková 
Mgr. Michaela Šalachová
referentka

tel.: +421 57 756 18 26
e-mail: michaela.salachova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 17


Ing. Marta Mrázová
Ing. Marta Mrázová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 72
mobil: +421 905 471 899
e-mail: marta.mrazova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27


Mgr. Eva Mihaliková
Mgr. Eva Mihaliková
- referentka

tel: +421 57 756 18 72
mobil: +421 918 189 959
e-mail: eva.mihalikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27


Mgr. Zuzana Krupa
Mgr. Zuzana Krupa
- referentka

tel: +421 57 756 18 72
e-mail: zuzana.krupa@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 27