Mesto Snina
Snina

Oddelenie sociálnych vecí a rodiny

 

Ing. Jana Makajová
Ing. Jana Makajová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 90
fax: +421 57 762 37 43
mobil: +421 915 964 165
e-mail: jana.makajova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 48


Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Mgr. Martina Alušíková
Mgr. Martina Alušíková, 
t.č. materská dovolenka
- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Bc. Mariana Kicošová
Bc. Mariana Kicošová

- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: mariana.kicosova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Denisa Holubová
Denisa Holubová
-
 referentka

Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Materská škola Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina


Jolana Galandová

Jolana Galandová
- vedúca Denného centra

Kancelária: Denné centrum, Strojárska 2061/96, 069 01 Snina