Mesto Snina

Oddelenie školstva

 

Mgr. Jana Kostovčáková
Mgr. Jana Kostovčáková
- vedúca oddelenia


tel.: +421 57 756 18 22
mobil: +421 918 326 275
e-mailjana.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 30


Mgr. Jaroslava Miková
Mgr. Jaroslava Miková
- referentka

tel.:  +421 57 756 18 81
mobil: +421 918 324 462
e-mail: jaroslava.mikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 31


Mgr. Jana Ščerbáková
Mgr. Jana Ščerbáková
- referentka

tel.:  +421 57 756 18 81
e-mail: jana.scerbakova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 31