Mesto Snina
Snina

Oddelenie organizačné a vnútorných vecí

 

Mgr. Katarína Regulová
Mgr. Katarína Regulová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 60
fax: +421 57 762 37 43
mobil: +421 905 471 901
e-mail: katarina.regulova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 33


Monika Paľovčíková
Monika Paľovčíková
- zapisovateľka MsR a MsZ

tel.: +421 57 756 18 62
e-mail: monika.palovcikova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 34


Mgr. Miroslav Hrivňak
Mgr. Miroslav Hrivňak
- hospodár, správca budovy MsÚ, DK a chaty

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 471 900
e-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 35


Mária Nováková
Mária Nováková
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: maria.novakova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: luba.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Ladislav Csehely
Ladislav Csehely
- technik IT / správca siete

tel.: +421 57 756 18 41
e-mail: ladislav.csehely@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32


Daniel Galanda
Daniel Galanda
- informatik

tel.: +421 57 756 18 41
e-mail: daniel.galanda@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 32


Anna Karľová
Anna Karľová
- referentka KPK

tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Bc. Monika Šebáková
Bc. Monika Šebáková
- referentka KPK

tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Rudolf Vielkievič
- údržbár, vodič

tel.: +421 57 756 18 68
mobil: +421 905 785 418
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 36


Eva Bombarová - upratovačka
Mária Ďuriková - upratovačka
Valéria Maškulíková - upratovačka
Renáta Nevolníková - upratovačka