Mesto Snina

Obchodné spoločnosti mesta

 

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Môže ju tvoriť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Údaje o obchodnej spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra.

Medzi obchodné spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Snina patria:


Nemocnica Snina, s. r. o.

Sídlo: Sládkovičova 300, 069 01  Snina
IČO: 36 509 108
Konateľ spoločnosti: MUDr. Andrej Kulan
e-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk
tel.: +421 57 787 12 26

Dozorná rada spoločnosti :
Ing. Dana Mariničová
MUDr. Marián Regec
Mgr. Mária Todáková
Marek Gerboc
Ing. Michal Vohar
Mgr. Jana Karľová
Tomáš Potocký

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Zakladateľská listina - úplné znenie
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 37-2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 36-2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 35-2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 34-2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 33-2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 32-2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 28-31
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 27-2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 26-2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 25-2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 24-2019

 
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Sídlo: Budovateľská 2202/10, 069 01  Snina
IČO: 43 904 157
Konateľ spoločnosti : Ing. Marián Kníž
e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
tel.: +421 57 762 32 82, +421 57 762 25 94 (kl. 102)

Dozorná rada spoločnosti :
JUDr. Adriána Karľová
Anton Vass
JUDr. Ladislav Alušík
Mgr. Peter Hasin
Ing. Michal Vohar
Ing. Štefan Janko
JUDr. Ján Pčola

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine
Zakladateľská listina - úplné znenie
Rozhodnutie jediného spoločníka 46-47 - 2020

Rozhodnutie jediného spoločníka 42-45 - 2020
Rozhodnutie jediného spoločníka 41 - 2020
Rozhodnutie jediného spoločníka 39-40 - 2019
Rozhodnutie jediného spoločníka 35-38 - 2019
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016

 

Mestský podnik Snina, s. r. o.

Sídlo: Strojárska 2060/95, 069 01  Snina
IČO: 52 532 810
Konateľ spoločnosti: JUDr. Ján Pčola
e-mail: info@presninu.sk
tel.: +421 57 37 00 222
mobil: +421 948 374 471

Dozorná rada spoločnosti
Ing. Michal Vohar
Ing. Štefan Janko
MUDr. Peter Kuchtanin
Ing. Marián Kníž

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine
Zakladateľská listina - úplné znenie
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 8 - 2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 7 - 2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 6 - 2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 4-5 - 2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 3 - 2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2 - 2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1 - 2019