Mesto Snina

Jednorázový príspevok pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

 

Za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností rodičom dieťaťa a ovdoveným matkám, alebo otcom mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa.

Podmienky pre poskytnutie jednorazového finančného príspevku:

  • narodenie v poradí tretieho a ďalšieho dieťaťa v rodine, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní,
  • trvalý pobyt dieťaťa na území mesta,
  • trvalý pobyt oboch rodičov na území mesta,
  • pri ovdovelých matkách, alebo ovdovelých otcoch trvalý pobyt matky, alebo otca na území mesta,
  • aspoň jeden z rodičov je v pracovnom pomere, resp. je samostatne zárobkovo činná osoba,
  • alebo obaja sú nezamestnaní, ale jeden z nich bol predtým aspoň 2 roky zamestnaný, resp. bol samostatne zárobkovo činná osoba a nezamestnaný je najviac 6 mesiacov,
  • alebo jeden z rodičov je invalidným dôchodcom,
  • ani jeden z rodičom nemá záväzky voči mestu Snina.

Podmienky poskytovania jednorazového príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Snina č. 85/2007 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o poskytnutie jednorázového príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa   PDF   DOC
VZN č. 85/2007

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49

Bc. Mariana Kicošová
Bc. Mariana Kicošová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: mariana.kicosova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.