Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2018

Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností

1956

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

16.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2018/Pr.

1955

600,00 EUR

Maryna Rajňaková, Dlhé nad Cirochou 355, 067 82 Dlhé nad Cirochou

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

16.10.2018

Dodatok č 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1954

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

16.10.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2018 o poskytnutní fin. príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

1953

Neuvedené

Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

08.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 70/2018/Pr.

1952

10,00 EUR

Gymnázium Snina, Študentská 4, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

08.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 69/2018/Pr.

1951

10,00 EUR

Gymnázium Snina, Študentská 4, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

01.10.2018

Dohoda o vzájomnej spolupráci

1950

Neuvedené

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

01.10.2018

Dohoda o vzá

1949

Neuvedené

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

01.10.2018

Dohoda o vzájomnej spolupráci

1948

Neuvedené

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 71/2018/Pr.

1947

13,00 EUR

Cirkevné centrum voľného času, Námestie Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25.09.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 62/2018/Pr.

1946

377,43 EUR

Močkovská Helena, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25.09.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č.63/2018/Pr.

1945

544,50 EUR

Petruňaková Miroslava, Petruňak Pavol, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

1944

Neuvedené

Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.09.2018

Darovacia zmluva

1943

569,56 EUR

Nadácia Pro Futura, Študentská 1457, 069 01 Snina, IČO: 36150347

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1994/2210/2017

1942

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o dielo č. 301P/2018/WIFI

1941

990,00 EUR

VEDUCON, s. r. o., Letná 12, 040 01 Košice - Staré Mesto

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

1940

Neuvedené

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Dodatok č. 7 Nájomnej zmluvy č. 23/2015/Pr.

1939

Neuvedené

Ladislav Cverna, Helena Cvernová, Denis Cverna, Gabriel Cverna, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2017

1938

Neuvedené

Haleha Yaroslav, Popovych Viktoriya, Popovych Vladyslav, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 5/ŠFRB/2018

1937

Neuvedené

Popovych Viktoriva, Popovych Vladyslav, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 60/2018/Pr.

1936

325,95 EUR

Anna Kuzemková, rod. Boronkajová, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.08.2018

KÚPNA ZMLUVA č. 22/2018

1935

15 408,00 EUR

Marián Šupa

Mesto Snina

30.08.2018

Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu

1934

2,06 EUR

SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Mesto Snina

30.08.2018

Dodatok č.02 k zmluve o dodávke plynu

1933

1,58 EUR

SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Mesto Snina

27.08.2018

Zmluva o dočasnom nájme pozemku č. 68/2018

1932

160,00 EUR

JUDr. Iveta Bžánová, notár

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: