Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.05.2019

Zmluva číslo 23/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2138

360,00 EUR

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

13.05.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2137

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.05.2019

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. 2019/Pr.

2136

1,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť Božieho milsrdenstva Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.05.2019

Zmluva číslo 28/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2135

1 190,00 EUR

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

02.05.2019

Zmluva číslo 3/2019 o posyktnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2134

2 500,00 EUR

Športový klub Gladiátor Snina, ČSA 1598, 069 01 Snina, IČO: 42238609

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

02.05.2019

Dohoda o prevode práv a povinností

2133

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.04.2019

Kúpna zmluva č. Z201833561

2132

179 900,00 EUR

ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.04.2019

Kúpna zmluva č. Z201833560

2131

24 100,00 EUR

ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.04.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2130

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.04.2019

Zmluva číslo 5/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2129

4 100,00 EUR

Zápasnícky klub Vihorlat Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.04.2019

Zmluva číslo 18/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2128

2 100,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť Božieho milsrdenstva Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

29.04.2019

Zmluva o dočasnom nájme pozemku č. 23/2019/SM

2127

84,00 EUR

Miroslava Kirová - MIKARO, Kalná Roztoka 180, 067 72 Kalná Roztoka

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

29.04.2019

Zmluva číslo 22/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2126

1 100,00 EUR

Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24.04.2019

Zmluva číslo 41/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2125

500,00 EUR

Legion Club, Palárikova 1626/25, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24.04.2019

Zmluva číslo 31/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2124

1 900,00 EUR

Európska zberateľská spoločnosť, Komenského 2659/9, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24.04.2019

Zmluva číslo 40/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2123

200,00 EUR

Klub športovej kynológie Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24.04.2019

Zmluva číslo 8/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2122

4 650,00 EUR

Zápasnícky klub Slávia Snina, Študentská 2046, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

24.04.2019

Zmluva číslo 16/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2121

400,00 EUR

Klub príslušníkov PZ SR vo výslužbe, Študentská 1450/3, 069 01 Snina, IČO: 42034540

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

23.04.2019

Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z

2120

306,96 EUR

Geria, n. o., Zariadenie pre seniorov

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

18.04.2019

Zmluva číslo 33/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2119

7 200,00 EUR

akad. mal. Andrej Smolák - GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK, Ružová dolina 11, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

18.04.2019

Zmluva číslo 32/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2118

500,00 EUR

Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

17.04.2019

Dohoda o prevode práv a povinností

2117

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

17.04.2019

Dohoda o prevode práv a povinností

2116

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

17.04.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2115

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

17.04.2019

Zmluva číslo 38/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Snina na rok 2019

2114

3 150,00 EUR

Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana, Strojárska 2061/96, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: