Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.03.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 13/2019/Pr.

2073

Neuvedené

Kollarik´s, a. s.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2016/03203SC

2072

Neuvedené

Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

11.03.2019

Zmluva o nájme pozemku č. 11/2019/Pr.

2071

1,00 EUR

ENGY - vzájomná pomoc ľudí a zvierat

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

04.03.2019

Zmluva o dočasnom nájme pozemku č. 12/2019/Pr.

2070

268,80 EUR

SP Investment, s.r.o., Pčolinská 1408/38, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snin

04.03.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa §§536 až 565 OZ

2069

8 900,00 EUR

Ing. Peter Berezňák - IPV

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

28.02.2019

Zmluva o úvere č. 97/CC/19

2068

3 655,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

28.02.2019

Zmluva o dielo č.:03/2019/SRO

2067

72,00 EUR

NÉMETH LIFT s.r.o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

26.02.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.10.2018

2066

neuvedená

Reinter s. r. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25.02.2019

Dohoda o vzájomnom vysporiadaní č.89/2018/Pr.

2065

1 206,25 EUR

Jozef Galanda

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

25.02.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č.10/2019/Pr.

2064

343,50 EUR

Lempeľová Nikola rod. Starcová a Lempeľ Zdenko

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22.02.2019

ZMLUVA O DOČASNOM NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 16/2019/Pr.

2063

1,00 EUR

Mestský futbalový klub, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina, 17146780

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22.02.2019

ZMLUVA O DOČASNOM NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 15/2019/Pr.

2062

1,00 EUR

Mestský futbalový klub, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina, 17146780

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22.02.2019

Zmluva o dočasnom nájme nebytových priestorov č. 14/2019/Pr.

2061

1,00 EUR

Karate klub Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

21.02.2019

Zmluva o výkone supervízie

2060

40,00 EUR

Henrieta Ibosova, Letná 33, 0148 01 Rožňava, IČO: 42107261

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

20.02.2019

Zmluva o dočasnom nájme nebytových priestorov č. 09/2019/Pr.

2059

598,50 EUR

EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

19.02.2019

Darovacia zmluva

2058

Neuvedené

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Ondrej Duda ml.

18.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2057

294 912,00 EUR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

18.02.2019

Dodatok č.3 Zmluvy o nájme bytu 6/ŠFRB/2015

2056

Neuvedené

Pavol Gerboc, Michaela Gerbocová Rokytková, Podhorská 1965, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.02.2019

ZMLUVA O DOČASNOM NÁJME POZEMKU č. 8/2019/Pr.

2055

125,40 EUR

Caffé Bar, s. r. o., Nad Gichtou 170/9, Zemplínske Hámre

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

13.02.2019

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2054

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. 02/2019/Pr.

2053

120 229,20 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. 03/2019/Pr.

2052

143 220,00 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2019/02/ŽP

2051

360 000,00 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.02.2019

Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 07/ŠFRB/2015

2050

Neuvedené

Drančáková Gabriela, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o akceptácii platobných kariet č. N1102-01/2016

2049

Neuvedené

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: