Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

1944

Neuvedené

Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.09.2018

Darovacia zmluva

1943

569,56 EUR

Nadácia Pro Futura, Študentská 1457, 069 01 Snina, IČO: 36150347

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1994/2210/2017

1942

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o dielo č. 301P/2018/WIFI

1941

990,00 EUR

VEDUCON, s. r. o., Letná 12, 040 01 Košice - Staré Mesto

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

1940

Neuvedené

Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Dodatok č. 7 Nájomnej zmluvy č. 23/2015/Pr.

1939

Neuvedené

Ladislav Cverna, Helena Cvernová, Denis Cverna, Gabriel Cverna, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2017

1938

Neuvedené

Haleha Yaroslav, Popovych Viktoriya, Popovych Vladyslav, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 5/ŠFRB/2018

1937

Neuvedené

Popovych Viktoriva, Popovych Vladyslav, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

06.09.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 60/2018/Pr.

1936

325,95 EUR

Anna Kuzemková, rod. Boronkajová, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.08.2018

KÚPNA ZMLUVA č. 22/2018

1935

15 408,00 EUR

Marián Šupa

Mesto Snina

30.08.2018

Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu

1934

2,06 EUR

SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Mesto Snina

30.08.2018

Dodatok č.02 k zmluve o dodávke plynu

1933

1,58 EUR

SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Mesto Snina

27.08.2018

Zmluva o dočasnom nájme pozemku č. 68/2018

1932

160,00 EUR

JUDr. Iveta Bžánová, notár

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

17.08.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1237/3030/2018

1931

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

17.08.2018

Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb

1930

25,00 EUR

Nabl, s. r. o., Rovniakova 1658/2, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

16.08.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 61/2018/Pr.

1929

151,05 EUR

Hricková Beáta, PaedDr., Hricko Ján, Mgr., Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

15.08.2018

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nehnuteľných vecí č. 6/2012/Pr.

1928

Neuvedené

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

15.08.2018

Zmluva o certifikáte SSL

1927

179,00 EUR

Galileo Corporation, s. r. o., Černa Voda 468, 925 06 Čierna voda

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.08.2018

Dodatok č. 7 Nájomnej zmluvy č. 39/2015/Pr.

1926

Neuvedené

Gabriela Adamová, Mesto Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.08.2018

Zmluva o nájme pozemku č. 54/2018/Pr.

1925

9,35 EUR

MADAV, s.r.o., Exnárova 29, 080 01 Prešov

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.08.2018

Zmluva o nájme pozemku č. 59/2018/Pr.

1924

1,00 EUR

MOV plast, s. r. o., Jozef Kirňak - konateľ, Komenského 2667/47, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

10.08.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 64/2018/Pr.

1923

80,00 EUR

J & K CAPITAL, s. r. o.,Študentská 1458/21, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.08.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 56/2018/Pr.

1922

379,77 EUR

Jozef Zuščák

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.08.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nehnuteľných vecí č. 6/2012/Pr.

1921

9 399,00 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.08.2018

Nájomná zmluva č. 58/2018/Pr.

1920

148,73 EUR

Rock Free Production, s.r.o., Marián Križánek - konateľ, Vihorlatská 1423/11, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: