Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 06. 07. 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Snina a určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022

 


Informácia o podmienkach voliť a práva byť volený.pdf


 

Oznámenie o počte obyvateľov mesta Snina

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Snina

 

Mestská volebná komisia

Menovanie zapisovateľky mestskej volebnej komisie 

Oznam o predložení kandidátnej listiny pre voľby do MsZ a pre voľby primátora 

Oznam o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do mestskej volebnej komisie 

 

Volebná kampaň

VZN mesta Snina o vylepovaní volebných plagátov 

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov 

 

Dôležité informácie ohľadom volieb nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Kontakty MsÚ Snina:

Mgr. Katarína Regulová

vedúca oddelenie organizačného a vnútorných vecí

0905 4714 901

057 756 18 60

katarina.regulova@snina.sk

 

Monika Paľovčíková                                  

referentka

057 756 18 62

monika.palovcikova@snina.sk

 

Mária Nováková

referentka – evidencia obyvateľstva

057 756 18 61

maria.novakova@snina.sk