Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rok 2019

uzn. 77-2019 - Piata zmena rozpočtu mesta na rok 2019 Stiahnuté: 12x | 02.07.2019

uzn. 73-2019 - IZ - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu - mapa Stiahnuté: 12x | 02.07.2019

uzn. 73-2019 - Investičný zámer - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu Stiahnuté: 15x | 02.07.2019

uzn. 72-2019 - IZ Rekonštrukcia budov - mapa Stiahnuté: 8x | 02.07.2019

uzn. 72-2019 - Investičný zámer Rekonštrukcia budov Stiahnuté: 14x | 02.07.2019

uzn. 71-2019 - Zakladateľská listina spoločnosti Stiahnuté: 16x | 02.07.2019

uzn. 70-2019 - Rokovací poriadok MsZ Stiahnuté: 6x | 02.07.2019

uzn. 69-2019 - Dohoda o prevode práv a povinností RTG - prístroj Stiahnuté: 8x | 02.07.2019

uzn. 68-2019 - VZN č. 127-2014 v znení doplnkov č. 1-3 Stiahnuté: 10x | 02.07.2019

uzn. 68-2019 - VZN č. 127-2014 - dooplnok č. 3 Stiahnuté: 7x | 02.07.2019

uzn. 67-2019 - VZN č. 119-2013 v znení doplnkov č. 1 - 4 Stiahnuté: 8x | 02.07.2019

uzn. 67-2019 - VZN č. 119-2013 - doplnok č. 4 Stiahnuté: 6x | 02.07.2019

uzn. 66-2019 - VZN 148-2019 o školských obvodoch Stiahnuté: 6x | 02.07.2019

Uznesenia a hlasovania MsZ 27. 06. 2019 - 65 - 82 Stiahnuté: 20x | 01.07.2019

Zápisnica MsZ zo dňa 30. 05. 2019 Stiahnuté: 28x | 21.06.2019

Zápisnica MsZ zo dňa 25. 04. 2019 Stiahnuté: 25x | 21.06.2019

Uznesenia a hlasovanie MsZ 30. 05. 2019 Stiahnuté: 61x | 31.05.2019

Uznesenia MsZ 30. 05. 2019 - Príloha uzn. č. 61-2019 -Zakladateľská listina -sociálny podnik Stiahnuté: 50x | 31.05.2019

Uznesenia MsZ 30. 05. 2019 - Príloha uzn. č . 60-2019 Stiahnuté: 34x | 31.05.2019

Účasť poslancov na zasadnutiach - roky 2018 a 2019 Stiahnuté: 32x | 31.05.2019

Stránka