Obsah

Poslanci MsZ

 

JUDr. Ladislav Alušík
Adresa: SNP 25/25, Snina
Tel: 0907 900 897
E-mail: ladislavalusik@gmail.com
poslanec za SNS - volebný obvod č. 1

JUDr. Ladislav Alušík
Mgr. Erik Cap
Adresa: Partizánska 1835/27, Snina
Tel: 0915 953 482
E-mail: erikcap76@gmail.com
poslanec za SIEŤ - volebný obvod č. 1
 
Mgr. Erik Cap
Ing. Ján Čop
Adresa: Ševčenkova 2224/17, Snina
Tel: 0907 970 956
E-mail: copovi.jm@gmail.com
poslanec za KDH - volebný obvod č. 1
 
Ing. Ján Čop

Ing. Daniela Galandová
Adresa: Staničná 1031/14, Snina
Tel: 0903 930 130
E-mail: dgalandova@gmail.com
nezávislý kandidát - volebný obvod č. 1
 

Ing. Daniela Galandová
Marek Gerboc
Adresa: Jesenského 2875/194, Snina
Tel: 0905 692 378
E-mail: gerboc.marek@gmail.com
poslanec za KDH; volebný obvod č. 2
 
Marek Gerboc
Mgr. Peter Hasin
Adresa: Gorkého 2236/8, Snina
Tel: 0905 193 078
E-mail: peterhasin@azet.sk
nezávislý kandidát - volebný obvod č. 1
 
Mgr. Peter Hasin
MUDr. Jozef Homza
Adresa: Komenského 2663/13, Snina

E-mail: jozefhomza@zoznam.sk
poslanec za KDH - volebný obvod č. 1
 
MUDr. Jozef Homza
Ing. Marián Kníž

Tel: 0905 608 387
E-mail: mkniz@centrum.sk
nezávislý kandidát - volebný obvod č. 1
 
Ing. Marián Kníž

JUDr. Jaroslav Koco
Adresa: Študentská 2046/39, Snina
Tel: 0944 422 475
E-mail: koco.jaro@gmail.com
nezávislý kandidát - volebný obvod č. 1

JUDr. Jaroslav Koco
MUDr. Andrej Kulan
Adresa: Komenského 2665/15, Snina
E-mail: konatel@nemocnicasnina.sk
poslanec za KDH - volebný obvod č. 1
 
MUDr. Andrej Kulan
Ing. Jaroslav Regec
Adresa: Gen. Svobodu 2457/11, Snina
Tel: 0905 252 185
E-mail: regecjaro@gmail.com
poslanec za SNS - volebný obvod č. 2
 
Ing. Jaroslav Regec
MUDr. Marián Regec
Adresa: Gen. Svobodu 2456/10, Snina
E-mail: marianregec@gmail.com
poslanec za SNS - volebný obvod č. 1
 
MUDr. Marián Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Adresa: Dobrianskeho 1496/21, Snina
Tel: 0905 695 967
poslanec za SMER-SD - volebný obvod č. 2
 
Mgr. Ľubov Reháková
MUDr. Miroslav Suchý
Adresa: Budovateľská 1437/8, Snina
E-mail: msuchy@zoznam.sk
poslanec za SMER-SD - volebný obvod č. 2
 
MUDr. Miroslav Suchý

Ing. Martin Šebák
Adresa: Jesenského 1708/72, Snina
Tel: 0907 918 361
E-mail:  martin.sebak@lesy.sk
nezávislý kandidát; volebný obvod č. 2

Ing. Martin Šebák
Mgr. Mária Todáková
Adresa: Pálenčiarska 2860/77, Snina
Tel: 0907 970 349
E-mail: maria.todakova@gmail.com
poslanec za KDH - volebný obvod č. 1
 
Mgr. Mária Todáková
Anton Vass
Adresa: Sládkovičova 4069/132, Snina
E-mail: info@judikaty.info
poslanec za KDH - volebný obvod č. 1

 
Anton Vass

Peter Vološin
Adresa: Jesenskéh 2880/199, Snina
Tel: 0908 547 015
E-mail: volosinp@gmail.com
poslanec za KDH - volebný obvod č. 2

Peter Vološin