Obsah

Komisie MsZ

Komisia kontrolná a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov

Členovia komisie kontrolnej

Meno Funkcia
Anton Vass predseda komisie
JUDr. Ladislav Alušík podpredseda komisie
Ing. Marián Kníž člen komisie
MUDr. Miroslav Suchý člen komisie
Mgr. Erik Cap člen komisie
JUDr. Ján Paľovčík, právne oddelenie garant komisie
 

Komisia školstva

  

Členovia komisie školstva

Meno Funkcia
Mgr. Ľubov Reháková predsedníčka komisie
Mgr. Peter Hasin podpredseda komisie
Mgr. Peter Koršňák člen komisie
Ing. Štefánia Hríbová, PhD. člen komisie
Mária Alušíková člen komisie
PaedDr. Jana Mihóková člen komisie
PaedDr. Ján Marinič člen komisie
Mgr. Jaroslava Miková, útvar školstva garant komisie
 

Komisia finančná a správy majetku

 
 

Členovia komisie finančnej a správy majetku

Meno Funkcia
Marek Gerboc predseda komisie
Ing. Jaroslav Regec podpredseda komisie
Ing. Ján Čabala člen komisie
Ing. Miroslav Balog člen komisie
PhDr. Ján Šrenkel člen komisie
Mgr. Jana Šepeľová člen komisie
Ing. Monika Aľušíková, finančné oddelenie garant komisie
 

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania

 
 

Členovia komisie výstavby, ŽP a ÚP

Meno Funkcia
Ing. Marián Kníž predseda komisie
Marek Gerboc podpredseda komisie
MUDr. Andrej Kulan člen komisie
Ing. Štefan Janko člen komisie
Ing. Jozef Kudravý člen komisie
Marián Labanič člen komisie
Ing. Zdenek Snítil člen komisie
Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby garant komisie
 

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy

 
 

Členovia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy

Meno Funkcia
JUDr. Jaroslav Koco predseda komisie
Peter Vološin podpredseda komisie
JUDr. Ladislav Alušík člen komisie
Ing. Jaroslav Petrišin člen komisie
Ing. Viliam Šebák člen komisie
JUDr. Dušan Hačko člen komisie
Mikuláš Fedurco člen komisie
Monika Paľovčíková, oddelenie organizačné a vnútorných vecí garant komisie
 

Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka

 
 

Členovia komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej

Meno Funkcia
Mgr. Mária Todáková predseda komisie
Mgr. Erik Cap podpredseda komisie
Ing. Martin Šebák člen komisie
Ing. Vladislav Kočan člen komisie
MUDr. Mária Kostelníková člen komisie
Milan Grundza člen komisie
Jana Handrová člen komisie
Mgr. Eva Krivjančinová, oddelenie sociálnych vecí a rodiny garant komisie
 

Komisia mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov

 
 

Členovia komisie mládeže, kultúry a športu

Meno Funkcia
Anton Vass predseda komisie
MUDr. Jozef Homza podpredseda komisie
Mgr. Peter Hasin člen komisie
Ing. Ján Dubjak člen komisie
Marián Križanek člen komisie
Marián Lojan člen komisie
František Hanc člen komisie
Bc. Zlaťa Fundáková, finančné oddelenie garant komisie
 

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi

  

Členovia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi
Meno Funkcia
Ing. Daniela Galandová predseda komisie
Ing. Martin Šebák podpredseda komisie
MUDr. Marián Regec člen komisie
Mgr. Michal Čop člen komisie
Mgr. Jozef Talarovič člen komisie
Ing. Miroslav Buraľ člen komisie
Jaroslav Bončík člen komisie
Ing. Marta Mrázová, útvar regionálneho rozvoja garant komisie