Obsah

Členovia

Člen Mestskej rady

Peter Vološin
Adresa: Jesenskéh 2880/199, Snina
Tel: 0908 547 015
E-mail: volosinp@gmail.com
poslanec za KDH - volebný obvod č. 2
 
Peter Vološin
Anton Vass
Adresa: Komenského 2654/4, Snina
E-mail: anton.vass@post.sk
poslanec za KDH - volebný obvod č. 1
 
Anton Vass
Ing. Marián Kníž
Adresa: 1. mája 2050/2, Snina
Tel: 0905 608 387
E-mail: mkniz@centrum.sk
nezávislý kandidát - volebný obvod č. 1
 
Ing. Marián Kníž

JUDr. Ladislav Alušík
Adresa: SNP 25/25, Snina
Tel: 0907 900 897
E-mail: ladislavalusik@gmail.com
poslanec za SNS - volebný obvod č. 1

JUDr. Ladislav Alušík

Mgr. Ľubov Reháková
Adresa: Dobrianskeho 1496/21, Snina
Tel: 0917 949 745
poslanec za SMER-SD - volebný obvod č. 2
 

Mgr. Ľubov Reháková
Marek Gerboc
Adresa: Jesenského 2875/194, Snina
Tel: 0905 692 378
E-mail: gerboc.marek@gmail.com
poslanec za KDH; volebný obvod č. 2
 
Marek Gerboc