Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina

Typ: ostatné
infoinformácia

Na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni mesto Snina v júni 2018 predložilo na Úrad Prešovského samosprávneho kraja Prešov projektový zámer Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár v meste Snina. Ide o dvojkolovú výzvu. V decembri 2018 bol mestu predložený projektový zámer schválený.

Mesto Snina v súčasnosti vlastní a prevádzkuje Domov pokojnej staroby Snina. Je to zariadenie pre seniorov – ľudí v dôchodkovom veku so stupňom odkázaností IV. až VI. v zmysle § 35 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  V meste  Snina absentuje zariadenie opatrovateľskej služby pre ľudí so zdravotným postihnutím vo veku od 18 rokov. Projektový zámer rieši Zariadenie opatrovateľskej služby a taktiež Denný stacionár situované v objekte súp. č. 2845 na pozemku parc. č. C KN  5066/204, k.ú. Snina na Námestí Božieho milosrdenstva v objekte bývalého závodného klubu Vihorlat. Zariadenie opatrovateľskej služby je navrhnuté  pre 10 klientov, situované na 1. nadzemnom podlaží a tvoria  ho dva trojizbové byty a zázemie pre personál. Denný stacionár s kapacitou 20 osôb je  situovaný na 2. nadzemnom podlaží.

V súčasnosti mesto realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.


Vytvorené: 7. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2019 09:56
Autor: